Razgrnitev gozdnih gospodarskih načrtov

8 decembra, 2023
0
0

Na podlagi sprejetja odloka Vlade RS o sprejemu gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030 se je zaključil postopek obnove desetletnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij, ki ga je v letih od 2020 do 2023 vodil Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Sprejetje območnih načrtov je omogočilo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in ZGSju nadaljevanje sprejetja gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot.

MKGP je v začetku decembra začel z izdajami sklepov o javni razgrnitvi osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot za obdobji 2022-2031 in 2023-2032. V tem mesecu bo tako javno razgrnjenih 47 osnutkov, na spletnem portalu Javne objave pa so objavljeni posamezni sklepi o javnih razgrnitvah s podrobnostmi.

Osnutek gozdnogospodarskega načrta posamezne gozdnogospodarske enote se javno razgrne za 14 dni v prostorih ZGS, v času javne razgrnitve pa je organizirana tudi javna obravnava. Čas in mesto javne razgrnitve in obravnave sta objavljena na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • po običajni ali elektronski pošti na naslov pristojne Območne enote ZGS.