Davčne spremembe

13 julija, 2016
0
0

Komaj je minila javna razprava o predlogu novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, s katerim kmetje ne morejo biti ravno zadovoljni, so tu že odprte nove razprave. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo končni, koalicijsko usklajen predlog davčnega prestrukturiranja. S tem povezana novela Zakona o dohodnini prinaša uskladitev obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s spremembami na področju pavšalnega določanja dohodka na področju kmetijstva in gozdarstva, ki jih prinaša nova ureditev sistema ugotavljanja katastrskega dohodka. Ponovno pa je v javni obravnavi tudi nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi upošteval  pomanjkljivosti starega, ustavno spornega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. 

Več o tem pa v 29. številki Kmečkega glasa