Bomo imeli v kmetijskemu sektorju vzdržno socialno in davčno politiko?

19 julija, 2016
0
0

Komaj je minila javna razprava o predlogu novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), s katerim kmetje ne morejo biti ravno zadovoljni, so tu že odprte nove razprave. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo končni, koalicijsko usklajen predlog davčnega prestrukturiranja. S tem povezana novela Zakona o dohodnini prinaša uskladitev obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s spremembami na področju pavšalnega določanja dohodka na področju kmetijstva in gozdarstva, ki jih prinaša nova ureditev sistema ugotavljanja katastrskega dohodka. Ponovno pa je v javni obravnavi tudi nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi upošteval  pomanjkljivosti starega, ustavno spornega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. 

Ves ta ‘paket’ predlogov nove zakonodaje pa ima medsebojni vpliv oziroma kot pravi predsednik KGZS Cvetko Zupančič: »Zakon o katastrskem dohodku je zakon, ki je najbolj občutljiv za kmete,  kajti na katastrski dohodek kot breme so vezani tudi vsi socialni transferji in ostale dajatve in ugodnosti, ki jih tako ali drugače kmet ali državljan ima. Gre za sistemski zakon, ki dolgoročno ureja področje obdavčitve osnovne kmetijske dejavnosti, kot koncept pa ima vpliv oziroma je pomembno povezan tudi z ostalo davčno zakonodajo. V okviru priprave smo zato na KGZS ocenjevali ustreznost rešitev širše, tudi v vsebinah, ki se nanašajo na dohodnino in davčni postopek.«

O ‘paketu’ nove zakonodaje pišemo v 29. številki (20. julij 2016) Kmečkega glasa.