Zaplanina, Ločica, Vransko

2 marca, 2022
0
0

Izgradnja šestkilometrskega vodovoda Zaplanina–Ločica–Vransko se je že pričela. V okviru projekta izgradnje tega vodovoda se bo pridobil nov vodni vir, zajetje Zaplanina, s pripadajočim objektom za pripravo vode od zajetja do vodohrana Vransko. Na javnem razpisu so bila vsa dela na podsklopu 2 Primarni vodovod Zaplanina–Ločica–Vransko zaupana podjetju za nizke gradnje in komunalno infrastrukturo ter druge storitve Nivig iz Šoštanja in sicer v vrednosti 2.194.757 evrov z DDV. V 73 odstotkih investicijo sofinancirata Republika Slovenija in Kohezijski sklad EU. S to investicijo se bo povečala zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, ne samo v Občini Vransko, ampak tudi v občinah Braslovče, Polzela in Prebold, ki prav tako sodelujejo pri projektih, v katerih so vodovodni sistemi povezani s tem vodovodom. Nov vodni vir bo oskrboval 9604 prebivalcev v vseh omenjenih štirih občinah. Zaključek del je predviden v aprilu 2023. Na sliki: Pričetek gradnje vodovoda v Zaplanini.

Tone Tavčar