Žalec, Bohinj

3 avgusta, 2023
0
0

V Taborniški center Bohinj je od 7. do 11. julija letovalo 49 otrok in 11 mentorjev Gasilske zveze Žalec. To je bilo letovanje gasilske mladine s pestrim urnikom različnih dejavnosti. Na letovanju so spali v šotorih in je bilo za nekatere prava pustolovščina, ki je omogo-čala stik z naravo in izkušnjo bivanja na prostem. Vsak dan so imeli različne aktivnosti. Med drugim so se z gondolo povzpeli na Vogel in prehodili tematsko pot, od koder so občudovali Bohinjsko jezero in okolico. V Ribčevem lazu so si ogledali cerkev sv. Janeza Krstnika, kip Zlatoroga in kamniti most. Vsako popoldne so se ohladili Bohinjskem jezeru in popestrili dogajanje z vožnjo s kanujem in supi.
Tone Tavčar