Vrhovlje

10 februarja, 2021
0
0

Društvo ljubiteljev vaške dediščine Vrhovlje 700 plus, ki pod vodstvom predsednika Mihe Ravbarja Vidmarja deluje že leto in pol predvsem na območju nekdanje vaške skupnosti Repentabor, ki poleg naselja Vrhovlje, kjer ima društvo svoj sedež, spadata tudi Dol pri Vogljah in Voglje, skrbi tudi za ohranjanje kulturne krajine. »Kolovozi, klanci, steze in gozdne poti so del kulturne dediščine, ki jo je treba vztrajno in stalno obnavljati in ohranjati iz več razlogov. Poti niso samo povezovalne črte od ene točke do druge, ampak govorijo o razvoju določenega prostora in migracijah v njem ter povedo marsikaj o ljudeh, ki živijo v njihovi okolici. Lepo ohranjene in očiščene poti so odraz trenutne družbe, predvsem pa so dober motivator za rekreacijo v naravi in odkrivanje okolice, ki je drugače ne bi mogli. Skupne akcije, ki so v kraških vaseh znane kot »rabuta«, postajajo vedno bolj redek pojav, vendar so v dobro povezanih skupnosti še vedno žive in so velik povezovalni element,« pove Ravbar Vidmar, ki po očetovi strani izhaja prav iz Vrhovelj. V današnjih dneh, ko se borimo z epidemijo, pa je druženje in skupinsko delo nemogoče, kot je praktično onemogočeno delo v društvih in akcijskih skupinah. Tako so se v Društvu za ohranjanje vaške dediščine Vrhovlje 700 plus v skrbi za ohranjanje kulturne krajine odločili, da bodo kljub epidemiji aktivni, a to na poseben način. Poprijeli so za delo v skupinah s člani istega gospodinjstva in se podali na čiščenje poti po Medveku in okolici Vrhovelj. V dobrem letu in pol delovanja Društva Vrhovlje 700 plus so na podlagi ohranjenih poti in zgodovinskih trenutkov, povezanih na poti okoli vasi Vrhovlje, snovali dva pohoda. Prvi je pohod »Po cesarjevi poti«, ki je osnovan na pričevanju o postanku poslednjega avstro-ogrskega cesarja Karla I. v teh krajih, in pohod »Po katastrskih mejah«, ki so ga sicer ob lanskem sežanskem občinskem prazniku (28. avgusta) sicer izpeljali v manjšem številu, a ga vsekakor nameravajo ponoviti, ko bosta vreme in seveda epidemiološka situacija to dopuščala. V času epidemije pa so se odločili izvesti večjo čistilno akcijo dela »cesarjeve poti« v sodelovanju z vaško skupnostjo Dol pri Vogljah. Gre za del poti med Pilom na Prelovcu in Veliko rovno, kar bo omogočalo neovirano rekreacijo okoli vasi brez prečkanja oziroma hoje po glavni cesti. Tudi to akcijo bodo izvedli v skupinah s člani istega gospodinjstva v različnih intervalih. »K akciji vabimo tudi sovaščane in sovaščanke in prosimo, da se k sodelovanju prijavijo pri koordinatorjih akcije Andreju Peci v Dolu pri Vogljah ali Jordanu Guštinu v Vrhovljah, ki že dobrih 30 let vodi Jamarsko društvo Sežana in je aktiven tudi pri delu v Vrhovljah. Seveda pa bomo povabili vas tudi na pohod, ko bo primeren čas,« pove predsednik Ravbar Vidmar.

Olga Knez

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.