Vrabče

18 maja, 2023
0
0

Na kmetiji Boža Škapina na Vrabčah že od vsega začetka, to je 15 let, poteka tradicionalno ocenjevanje salam in klobas, ki ga organizira sežanska kmetijska svetovalna služba novogori-škega Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Na jubilejno, 15. ocenjevanje je letos prispelo 29 vzor-cev, in sicer 17 vzorcev salam in 12 vzorcev klobas. Komisija, ki so jo sestavljali Srečko Hor-vat (predsednik), Milena Štolfa, Marta Koruza, Karmen Bizjak Bat, Boštjan Mohorčič in Božo Škapin, je imela težko delo, saj ni izločila nobenega vzorca. Vsi suhomesnati izdelki so bili dobre kakovosti in s tem odlično ocenjeni. Kmetje so se v desetletju in pol že dodobra naučili, kaj je dobro in kaj slabo, saj so tovrstna ocenjevanja namenjena predvsem izobraževanju, izmenjavi mnenj in izkušenj ter seveda tudi druženju. Sicer pa je bilo konec lanskega leta težje sušenje mesnin, saj je bil december topel in vlažen.
Slavnostne podelitve, ki jo je kot vedno vodila vodja sežanske KSS Milena Štolfa, se je udeležil tudi sežanski župan Andrej Sila s predsednico občinske komisije za kmetijstvo Radico Slavko-vić. Sila, ki sicer prihaja iz gozdarskih vrst in je tudi predsednik Brkinsko-kraške lovske zveze, je ob pozdravnem nagovoru poudaril, da bo Občina kmalu objavila razpis za kmetijstvo in da je »letos razpis usmerjen v deminimis (predelavo in dopolnilno dejavnost) in gozdarsko opremo in stroje. Zavedati pa se moramo, da Kras ni le teran in pršut in da so taka ocenje-vanja, kot je tukajšnje, ki na Vrabčah poteka že od vsega začetka, dodatna promocija in po-nudba Krasa, seveda ob povezovanju vseh deležnikov.«
Podelili so kar 12 zlatih, 13 srebrnih in štiri bronasta priznanja. Dejan Bandelj z Vrabč, ki je sicer po poklicu zidar in mu je kmetovanje le hobi, je s svinjsko salamo dosegel najvišje števi-lo točk (19,33). Andrej Radešič s Turistične kmetije Pri Živcevih iz Skopega, ki se je prvič ude-ležil tokratnega ocenjevanja, je za vse štiri vzorce prejel priznanja (dve zlati za klobaso iz divjega prašiča in jelenovo salamo, srebrno za dimljeno klobaso iz divjega prašiča in brona-sto za navadno svinjsko klobaso). Dobro se je odrezal tudi Bojan Žlednik iz Dolancev v Gornji Branici, ki je prejel zlato priznanje za svinjsko klobaso in srebrno priznanje za salamo. Po slavnostni podelitvi priznanj je sledila še degustacija suhomesnatih dobrot.
Olga Knez

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.