Velenje

26 aprila, 2023
0
0

V Velenju ter na obrobnih krajevnih skupnostih Šentilj – Podkraj, Črnova – Vinska Gora, Bevče in Paka, Šmartno in Cirkovce ter Škale – Plešivec in Pesje si MO Velenje prizadeva zagotavljati soliden primestni standard v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi ter politiko pomoči ter zagotavljanja čim boljše oskrbe starejših občanov. Tako so poleg revitalizacije Starega trga pod Velenjskim gradom v preteklem desetletju zgradili več objektov v starem stilu in tako dali dušo nekdanjemu srednjeveškemu jedru. V tem času pospešeno gradijo v KS Stari trg kompleks oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti. Kot sistematsko delujejo v tej smeri z obnovami in gradnjo novih stanovanj za starejše občane, ker se zavedajo potreb starejše ge-neracije in spoštovanja do še vedno pomembne vloge starajočega se prebivalstva. Novi objekt je sodobne zasnove, prilagojen starejšim in gibalno oviranim osebam z 12 stanovanjski-mi enotami ter skupnim prostorom za družabnost. Tudi površine okrog doma starejših bodo urejene in prilagojene potrebam za dostojno preživljanje prostega časa in rekreacijo, bližnji gozd pa bo še dodatna danost za uživanje v naravi v dokaj mirnem okolju. Osebam, starejšim nad 65 let, ki so še sposobni samostojnega bivanja, bo to olajšalo preživljanje časa, možnosti družabnosti ter stik z družbo, saj bo poskrbljeno za osnovne socialne stike in izkoriščanje pro-stega časa v korist zdravja. Gradnja se financira iz sredstev Evropske unije – NextGenerationEU, v okviru Načrta za okrevanje ter odpornost. Investicija nekaj več kot 2,4 milijona bo tako sofinancirana v znesku skoraj 950 tisoč evrov, občina pa bo zagotovila 1,467 milijona evrov. Primer je gotovo lahko vzorec mnogim v državi, ki bodisi nimajo idej, denarja in še iščejo načine, kako pomagati starejši generaciji, ko postaja »težava« aktivni družinski populaciji, še zlasti na obrobju med mesti in podeželjem.
Jože Miklavc