Srednji Lipovec

2 februarja, 2022
0
0

V vasi Srednji Lipovec je 21. januarja potekala slovesna otvoritev prenovljenega cestnega odseka skozi vas. Občina Žužemberk je po besedah župana Jožeta Papeža s prenovo in razširitvijo ceste z visokim opornim zidom odpravila nevaren ovinek, hkrati pa je uredila tudi vso infrastrukturo. Izrazil je veliko zadovoljstvo, da je ob prenovi položen tudi visokonapetostni električni vod z novo javno razsvetljavo in da je Komunala sočasno položila tudi novo vodovodno omrežje. Župan Papež se je obenem zahvalil podjetju Eltim za izvedbo in vaščanom za razumevanje ob dvomesečni zapori ceste. Projekt je občino stal 80.000 eur. Ob tej priložnosti se je občan Franc Štravs za uresničitev dolgoletnih želja vaščanov zahvalil občinski upravi in izvajalcu za dobro opravljeno delo. Slovesnosti se je udeležila vsa vas, trak pa so družno prerezali župan Papež, občan Franc Štravs in direktor podjetja Eltim Darko Perko. S petjem so odprtje obogatili pevci vinogradniškega pevskega zbora, s humorjem vaški čenči, s harmoniko Valentina Kužnik in z vezno besedo Lilijana Hrovat. Kot je navada v vseh vaseh, je blagoslov novim pridobitvam podelil ajdovški župnik Janez Zaletel.

Slavko Mirtič