Sorško polje

17 marca, 2021
0
0

Ker se je začela sezona sprehodov in kolesarjenja, smo primerjali izgled poti in cest po škofjeloškem in kranjskem delu Sorškega polja. Ugotovili smo, da so skoraj vse poti oziroma ceste med polji od Žabnice naprej po škofjeloškem delu Sorškega polja asfaltirane, medtem ko je na kranjskem asfaltirana le pot ob železnici in prečna med Žabnico in cesto Jeprca–Kranj. Sklepali smo, da je vsekakor boljše za kmetovanje, pa tudi za preostali del lokalnega prometa. Na občinsko upravo v Škofji Loki smo vprašali, kdo je dal pobudo za asfaltiranje, kdo je izvedel ta projekt in na čigav strošek oziroma za čigav denar. Pa tudi, koliko časa so te poti že asfaltirane in kje jih imajo morda namen še urediti. Verjetno ima vsaka tudi svoje ime. Zakaj? Tako pobudo bi radi dali tudi stražiško-bitenjsko-žabniškim kmetom oziroma krajevnim skupnostim ali občini, da tudi oni tako uredijo glavne poti med polji. Davor Prelogar iz Oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo Občine Škofja Loka nam je pojasnil, da je večina kategoriziranih poti med polji že asfaltirana. Asfaltirali so jih z občinskimi sredstvi, na pobudo lokalne krajevne skupnosti, večinoma zato, ker so povezovalne. (na sliki) Vedeti pa moramo, da asfalt za seboj pripelje promet, ki ni po volji lastnikom kmetijskih zemljišč ob cesti. Tako kmetje kot okoliški prebivalci se zelo pritožujejo nad splošnim prometom, pa tudi nad ostalimi uporabniki, kot so kolesarji in sprehajalci. V preteklosti je s strani okoliških prebivalcev zaradi povečanega motornega prometa že prihajalo do samovoljnih zapiranj cest na tem območju. Ostale makadamske poti na Sorškem polju so zavedene kot poljske poti in zanje ni predvideno, da so asfaltirane. Če pogledamo s širšega prometnega kota, so te asfaltirane poti in ceste zagotovo bližnjica med novimi tovarnami na Trati in kranjskim bazenom delovne sile. Zato je po njih povečan promet. Imajo pa na škofjeloškem vse vasi do vključno Dorfarij na obeh straneh ceste Škofja Loka–Žabnica pločnike, medtem ko od Žabnice do krožišča v Bitnjah in naprej do tovarn ob cestah ni pločnikov. Zato bi bile morda dobrodošle pešcem in kolesarjem asfaltirane poti tudi med temi polji.

Stanislav Jesenovec