Škofja Loka, Sv. Duh

19 januarja, 2023
0
0

Pred dobrimi tridesetimi leti je svet KS Podlubnik – Groharjevo naselje sprejel moj predlog, naj krajevna skupnost najame posojilo in asfaltira še preostali del ceste skozi Gorajte do Sv. Duha. Cesta poteka med polji in skozi gozd, z odcepi proti vasem Pevno, Papirnica, Virmaše, na začetku in koncu pa se srečuje z novim naseljem stanovanjskih hiš za Kamnitnikom in novimi hišami pred Sv. Duhom. Nekaj zadnjih let je bila že na vse načine načeta in nevarna za udeležence v prometu. Kljub temu so po njej nekateri drveli, kot da so na lani vzorno obnovljeni Aleksandrovi cesti med Orehkom in Jeprco, ki je bila iz betonskih plošč zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ker je cesta skozi Gorajte sedaj primer kompleksne ureditve, vredne ogleda (na sliki), nas je zanimalo, zakaj so na njej uveljavljene vse različne sodobne rešitve. Iz uprave Občine Škofja Loka so nam sporočili, da so pod njo najprej zgradili 1.248,55 metra vodovoda od stanovanjskega objekta Cesta talcev 50 do objekta Sv. Duh 173 iz nodularne litine NL DN 100 mm. Namenjen je izboljšanju hidravličnih razmer na vodovodni infrastrukturi. Potem so izvedli rekonstrukcijo ceste v dolžini 2,1 kilometra od objekta Cesta Talcev 50 na starološki strani ceste do križišča z regionalno cesto Kranj–Škofja Loka. Zajemala je ureditev spodnjega in zgornjega ustroja ceste, kolesarske povezave in deloma pločnikov, pa ukrepov za umirjanje prometa ter odvodnjavanja in javne razsvetljave. Ob navedenih ukrepih so bili izvedeni tudi ukrepi za zaščito dvoživk. Na cesti je kar sedem zaporednih grbin in po vsej so uporabljene talne oznake, na katere je treba biti pozoren. Z občine so navedli, da so grbine in prometni otoki izvedeni izključno za potrebo umiritve hitrosti prometa.

Stanislav Jesenovec