Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

21 junija, 2023
0
0



Nedavni močni nalivi so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za kmetovalce in pridelke ter lahko povzročijo obsežno gospodarsko škodo na kmetijskih zemljiščih. V teh primerih je hitro in usklajeno ukrepanje ključnega pomena.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) je takoj pristopil k sanaciji plazov na zemljiščih v zakupu kmetov, zlasti v Halozah in Slovenskih goricah, kjer je bilo več kot 40 plazov oz. zemeljskih usadov. Skupna vrednost sanacij znaša več kot 50.000 evrov.
Urgentno se je pristopilo k nujnim sanacijam manjših plazov z vzpostavitvijo začasnih opornih zidov, preusmeritvijo vode ter obnovo erodiranih delov zemljišč. S tem je Sklad prispeval k zmanjšanju trenutne škode ter preprečil nadaljnjo degradacijo kmetijskih zemljišč. Pri večjih plazovitih območjih, ki zahtevajo obsežnejše sanacijske ukrepe, je Sklad pristopil k pripravi javnega naročila za izvedbo del, kar vključuje strokovno oceno razsežnosti plazov in načrtovanje ustrezne sanacijske strategije. Sklad tesno sodeluje s strokovnjaki in izvajalci ter upošteva najboljše prakse pri izbiri tehnik in materialov za obnovo prizadetih območij. Poleg nujne sanacije Sklad poudarja preventivne ukrepe za zmanjšanje tveganja plazov na kmetijskih zemljiščih v prihodnje. To vključuje izvajanje nadzora in vzdrževanja na območjih s potencialnim tveganjem, vzpostavitev ustreznih drenažnih sistemov ter promocijo trajnostnih praks upravljanja tal med kmetovalci.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.