Sežana

19 januarja, 2023
0
0

Novi sežanski župan Andrej Sila, Erik Modic, ki opravlja že drugi mandat funkcijo komenskega župana, in direktor sežanske Komunale Andrej Prunk so na sedežu Občine Sežan podpisali Gradbeno pogodbo za izgradnjo regijske kolesarske povezave na Krasu v okviru projekta »Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt GEOMOB«. Pogodba v skupni vrednosti 3,825 milijona evrov vključuje ureditev kolesarskih poti, označitve in signalizacijo, ureditev počivališč ter postavitev kolesarnice na parkirišču pri pokopališču v Sežani. Dela bo kot vodilni partner izvajala sežanska Komunala v sodelovanju s podjetji Kostak in Hartis. Do konca letošnjega leta bodo uredili 27,2 kilometra kolesarskih poti v obeh občinah (v občini Sežana 14,6 kilometra, v občini Komen 12,6 kilometra). Da predstavlja projekt kolesarske povezave med obema kraškima občinama, Sežano in Komnom, pomembno dodatno vrednost k trajnostni mobilnosti in razvoju Krasa, predvsem obeh občin, kjer prevladuje vinogradništvo s pridelavo vrhunskega vina teran, je poudaril sežanski župan Andrej Sila, ki je bil veliko let zaposlen kot ocenjevalec škode po divjadi pri sežanski enoti Zavoda za gozdove. Andrej Prunk, direktor Komunale Sežana, je v zavedanju pomembnosti projekta za celoten Kras izpostavil, da je izgradnja kolesarskih poti za Komunalo Sežana velik projekt, ki ga bo treba realizirati v razmeroma kratkem času, do konca letošnjega leta. Projekt GEOMOB je sicer skupen projekt Občin Sežana in Komen v vrednosti okrog 4,64 evra, pri čemer bo vsaka občina prejela nekaj manj kot dva milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Regijski projekt, ki ga je potrdila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je v sodelovanju s posrednikom Ministrstva za infrastrukturo namenjen predvsem trajnostni mobilnosti občanov, zagotovo pa bodo pot uporabljali tudi številni obiskovalci, turisti in rekreativci. Komenski župan Erik Modic pa je poudaril, da projekt, ki je plod večletnih prizadevanj, predstavlja prvi korak k dolgoročnemu in čezmejnemu povezovanju Krasa na področju kolesarskih in turističnih povezav.

Olga Knez