Ribnica

10 decembra, 2021
0
0

Že dolgo je po temeljiti rekonstrukciji klicala razrita cesta od vasi Breže, ob 14 postajah križevega pota, proti Jurjevici. Nekaj manj kot 150 tisoč evrov proračunskega denarja je bilo porabljenega za obnovo in asfaltiranje ceste, vključno z meteornim odvodnjavanjem, javno razsvetljavo in telekomunikacijskim vodom v skupni dolžini okoli 400 metrov. Na tej razdalji so obnovili tudi vodovod in hišne vodovodne priključke. »Ko stopimo skupaj, lahko v kratkem času naredimo veliko. S tem bi rad povedal predvsem to, da smo morali na tej razdalji pridobiti soglasje kar 83 lastnikov (solastnikov) parcel, da smo lahko, seveda ob določeni odškodnini, pri širitvi ceste posegli v njihovo lastnino,« se je vaščanom ob odprtju ceste zahvalil ribniški župan Samo Pogorelc. Ob tem je predstavil še nekatere naložbe, ki bodo v okviru prizadevanj enakomernega razvoja podeželja povezovale bližnje vasi Breže, Jurjevico in Kot. Pod pokopališčem v Jurjevici, to je odločitev treh vasi, bodo prihodnje leto začeli z gradnjo športnega igrišča. Z odkupom stare hiše sredi Jurjevice, porušili naj bi jo še letos, bodo tam uredili križišče iz smeri Ribnice, prihodnje leto pa naj bi nadaljevali tudi z obnovo postaj križeve poti. Pred odprtjem odseka od Brež, ki ga je blagoslovil ribniški dekan mag. Anton Berčan, sta Pogorelc in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič prerezala trak tudi pri zaključku obnove javne poti v naselju Male Breže, dolge 75 metrov.

Milan Glavonjić