Rečica ob Savinji

19 januarja, 2023
0
0

V krajih Pobrežje, Trnovec in Spodnja Rečica so v lanskem letu obnovili cesto skozi kmetijsko območje do Zgornjih Pobrežij, kar je bil dokaj pomemben prispevek občine Rečica ob Savinji. V upanju, da bo obnovljena cesta zdržala velike obremenitve, ki jih predstavljajo kamionski prevozi (predvsem lesa) na tem območju, pa se krajani te občine že veselijo nove naložbe v obnovitev mostu čez reko Savinjo v kraju Spodnja Rečica. Medtem ko so desetletja ta most obnavljali v pretežno leseni konstrukciji povoznega dela, so se občina, investitor in projektant odločili, da zgradijo nov most v dolžini skoraj 45 metrov v železo-betonski konstrukciji. Tudi širina mostu bo v prihodnje nekaj nad šest metrov s pločnikoma vred, kar bo pomembno vplivalo na varnost pešcev, kolesarjev ter odvijanje ostalega prometa. Vrednost naložbe okrog 750 tisoč evrov je za investitorja – domačo občino – že kar zalogaj, zato ob tem računajo na sredstva ministrstva za okolje in prostor z izdatno finančno podporo iz naslova sanacije posledic naravnih nesreč, in sicer okrog 225 tisoč evrov. Savinja je v obdobju jeseni in pomladi deroča reka, saj vode priderejo ob topljenju snega ali nalivih s pogorja Kamniško-Savinjskih Alp, Olševe, Raduhe in drugod ter ogrožajo mostno konstrukcijo z izpodkopavanjem in preobremenitvah temeljev z nanosom drevnin ter grmovja. Izvajalec del VOC Celje je zavezan, da bo septembra lani začeta rekonstrukcija mostu zaključena do konca junija letos in bo po tem promet ponovno nemoteno potekal med industrijskim središčem Nazarjami in Rečico ter v povezavi z regionalno cesto Celje – Logarska dolina.

Jože Miklavc