Rakitna

10 decembra, 2021
0
0

Rakitne si dejansko ni mogoče več zamišljati brez njenega jezera. A tudi to zahteva redno vzdrževanje in po določenem času tudi čiščenje in obnovo objektov, ki omogočajo, da deluje. Višjo svetovalko za okolje in prostor Občine Brezovica Kristino Žust, univ. dipl. geog., smo povprašali, kaj so in bodo v obdobju 2020–2022 naredili z njim in ob njem v dobro prebivalcev tega zdraviliškega kraja in številnih obiskovalcev.

Navedla je, da dela zajemajo sanacijo dotrajanih grajenih elementov v jezeru, ki bi lahko povzročili nevarnost nenadnega in nekontroliranega razlitja vode, ter čiščenje jezera oz. odstranitev kar 1100 m3 mulja, (na fotografiji) pa tudi nov talni izpust z izgradnjo betonskega jaška in montažo ventila za izpust, saniranje preliva s preplastitvijo obstoječe cevi z oblogo iz umetnih smol, nov izpust iz jezera z ustavljanjem PEHD-cevi v obstoječo betonsko cev, kamnitih peskolovov na dveh dotokih v jezero, rešetke na dovozu na parkirišče za odvodnjavanje parkirišča ter ograje na stopnicah. Vse skupaj naj bi stalo 130 tisoč evrov. Za nepoznavalce takih del navedimo, da je IS projekt, d. o. o., pripravil dokumentacijo, da je Ribiška družina Barje poskrbela za ribe, Zavod za ribištvo Slovenije za rake, da je NLZOH testiral mulj, JKP Brezovica, d. o. o., pa ima na skrbi zemeljska in gradbena dela. Vsi skupaj pa delajo s sodelovanjem in pod nadzorom ZRSVN, OE Ljubljana. Glede na vremenske spremembe smo dodali še vprašanje, če bo mogoče to jezersko vodo kdaj uporabljati za namakanje. Sogovornica je dejala, da zaenkrat ni bilo načrtovano, da bi vodo uporabljali za namakanje. Če bi bil izkazan interes kmetov, pa bi se bilo o tem treba pogovoriti najmanj s petimi pristojnimi strokovnimi službami.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

DXLGGnZOz HdJOSblic