Vreme Naročite se
Gozdovi in njihov pomen
Največji svetovni proizvajalci in izvozniki lesa
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Kmečki glas

Torek, 14. November 2023 ob 14:39

Odpri galerijo

Z gospodarskega in socialnega vidika so gozdovi pomemben vir dobrin, predvsem lesa. Z okoljskega vidika pa gozdovi zagotavljajo številne ekosistemske storitve, kot so varovanje tal pred erozijo, so del vodnega ciklusa in uravnavajo krajevno ter svetovno podnebje. Brez gozdov in dreves ne bi bilo družbe, kot jo poznamo danes. V preteklosti so bili gozdovi vir lesa za bivališča in zavetje, vir hrane (sadje, jagode in lubje za preživetje in zdravje), vir za ogrevanje in kuhanje, za ladjedelništvo in druge obrti ter nenazadnje za umetnost. V drugi polovici 19. stoletja je pomen lesa začel upadati v sorazmerju z dosežki industrijske revolucije. Pomen je padal vse do druge svetovne vojne, ki je po zaključku zahtevala veliko lesa za povojno obnovo. Še močnejšo vlogo gozdov pa prinaša t. i. tehnološka revolucija. In bolj kot družba tehnološko napreduje, bolj očitne so z gozdom povezane koristi.

Po podatkih FAO je okrog 4,6 milijarde hektarjev gozdov, kolikor jih je na Zemlji, dalo 7,43 milijona m3 lesnih goriv in 143 milijonov m3 industrijskega lesa. Gozdovi so v letu 2021 dali 7,43 milijona ton celuloze, 112 milijonov ton papirja in kartona, 47 milijonov ton recikliranega papirja in 33,4 milijona ton lesnih pelet ter žagovine za izdelavo lesnih plošč. Dali so še 159,6 milijona m3 žaganega lesa in 99,43 milijonov m3 lesnih plošč.

KAJ SO NAM V LETU 2022 DALI GOZDOVI EVROPE
Gozdovi Evropske Unije se raztezajo na 158 milijonih hektarov in zajemajo 5 % svetovnih gozdnih površin. Pokrivajo 37,7 % površin EU, kar dve tretjini vseh gozdov pa sta v šestih državah članicah (na Švedskem, Finskem, v Španiji, Franciji, Nemčiji in na Poljskem). Evropski gozdovi so večinoma v zasebni lasti (približno 60 %). V nasprotju s številnimi območji po svetu, kjer je krčenje gozdov še vedno velika težava, se gozdne površine v Uniji povečujejo, med letoma 1990 in 2010 za približno 11 milijonov hektarov, predvsem zaradi zaraščanja in učinkov pogozdovanja. Največji delež teh virov se porabi za proizvodnjo energije (42 %), 24 % ga predelajo v žagarskih obratih, 17 % v papirni industriji in 12 % v industriji lesnih plošč. Gozdarski sektor (gozdarstvo, lesna in papirna industrija) pomeni približno 1 % BDP EU, ki pa na Finskem seže vse do 5 %. Zaposluje približno 2,6 milijona ljudi.
Po začasnem zmanjšanju v letu 2020 je proizvodnja okroglega lesa leta 2022 dosegla ocenjenih 510 milijonov m3. To je 26 % več kot na začetku tisočletja. Največje relativno povečanje količine posekanega lesa v dveh desetletjih je bilo na Nizozemskem (190 %), Češkem (126 %), Sloveniji in Poljski (85 oz. 76 %). Nemčija je še vedno največja proizvajalka okroglega lesa v EU (79 milijonov m3), sledita ji Švedska in Finska (vsaka proizvede med približno 66 in 77 milijonov m3). Skoraj četrtina (24 %) proizvodnje okroglega lesa v EU je bila uporabljena kot les za kurjavo, medtem ko je bil preostanek industrijski okrogli les, ki se je večinoma uporabljal za žagan les in furnir ali za proizvodnjo celuloze in papirja. Proizvodnja lesa za kurjavo se je v letu 2022 nekoliko povečala (3,6 %), proizvodnja okroglega industrijskega lesa pa se je zmanjšala za 1 %. V nekaterih državah članicah EU, zlasti na Cipru, je les za kurjavo predstavljal večino proizvodnje okroglega lesa (več kot 80 %). Po drugi strani pa sta Slovaška in Švedska poročali, da je več kot 90 % njune celotne proizvodnje okroglega lesa predstavljal industrijski okrogel les. Medtem ko se delež lesa za kurjavo med državami EU razlikuje, je večina držav članic poročala o njegovem povečanju od leta 2000. Največje povečanje je bilo zabeleženo na Nizozemskem in Cipru (63 % oz. 55 %). Nemčija in Švedska sta bili največji proizvajalki žaganega lesa v EU, saj sta predstavljali približno 24 % oz. 18 % celotne proizvodnje žaganega lesa v EU. Pri obeh državah se je njihov delež v lanskem letu povečal za 1 %. Avstrija in Nemčija sta glavni proizvajalki lepljenega lesa, križno lepljenega lesa in I-nosilcev v Evropi. V letu 2022 sta dosegli skupno 2,5 in 2,1 milijona m3 tovrstnega lepljenega lesa.
Lesna industrija v EU zajema vrsto dejavnosti na koncu proizvodne verige. Skupaj je bilo leta 2020 v lesni industriji po vsej EU dejavnih približno 393.000 podjetij; gospodarski pomen panoge lahko merimo z deležem njene bruto dodane vrednosti v gospodarstvu, ki je leta v EU znašala 136 milijard evrov ali 7,2 % celotne predelovalne industrije. Lesna industrija je leta 2020 zaposlovala 3,1 milijona ljudi po vsej EU ali 10,5 % vseh zaposlenih.


TRGOVINA Z GOZDNIMI PROIZVODI
Trgovina z gozdnimi proizvodi je stara toliko kot civilizacija. Grobnica egipčanskega kralja Menesa (3200–3000 pr. n. št.) je vsebovala tablico iz afriškega črnega lesa (Dalbergia melanoxylon). Dalbergia melanoxylon je razširjena v Južni Afriki (kjer se pojavlja v provincah Limpopo in Mpumalanga), Svaziju, Bocvani in Namibiji, severno do Senegala in vzhodno do Eritreje, Etiopije in Kenije. Arheološka izkopavanja v Rimu so odkrila hrast iz severovzhodne Francije. Znano je, da se je in se še z lesom agar (raste v jugovzhodni in južni Aziji), ki se uporablja v kadilih in parfumih, veliko trgovalo na Bližnjem vzhodu, na Kitajskem, v Indiji in na Japonskem. Les agar je zelo cenjen v hinduizmu, budizmu, kitajski ljudski veri in islamu.
Urbanizacija in visoka rast prebivalstva v državah po vsem svetu sta povzročila tudi povečano povpraševanje po lesu, predvsem žaganem. Talne obloge, izdelava pohištva (notranje in zunanje ter stavbno), gradbeništvo in proizvodnja embalaže (palete). Povečuje pa se tudi trgovina z energetskim lesom (drva, sekanci, peleti). Trg žaganega lesa je trenutno ocenjen na 751,77 milijarde dolarjev in naj bi leta 2028 zrasel na 780 milijard dolarjev s skupno letno stopnjo rasti 0,74 %. Stopnje porabe lesa so visoke, zlasti v državah, kot je Kitajska, ki je ena največjih svetovnih uvoznic žaganega lesa. Najhitreje rastoča regija pa je Severna Amerika, vodilni proizvajalec žaganega lesa pa je Evropa.

NAJVEČJE DRŽAVE IZVOZNICE LESA NA SVETU V LETU 2021
1. Največji svetovni proizvajalec in izvoznik lesa iglavcev je Kanada. Največ ga izvozi v Združene države in Zahodno Evropo. Pomembni uvoznici kanadskega lesa pa sta tudi Kitajska in Japonska. Leta 2021 je Kanada izvozila les v vrednosti 29,7 milijarde dolarjev.
2. Nemčija velja za drugo največjo izvoznico lesa na svetu. Kitajska, Avstrija, ZDA in Poljska so med glavnimi kupci nemškega lesa. Nemčija je izvozila za 24,2 milijarde dolarjev lesa.
3. Združene države Amerike, izvažajo predvsem javor, rdeči hrast, beli hrast in rumeni topol na Kitajsko, v Kanado, Vietnam in Mehiko. Država je izvozila les v vrednosti 21,7 milijarde dolarjev.
4. Švedska ima skoraj 70-% pokritost z gozdovi. Njeni izvozni trgi vključujejo ZDA, Kitajsko in Bližnji vzhod. Njen izvoz je bil v vrednosti 16,8 milijarde dolarjev.
5. Kitajska izvaža vezan les, žagan les in furnir v različne dele sveta, kot so ZDA, Japonska in Združeno kraljestvo. Država je leta 2021 izvozila les v vrednosti 14,8 milijarde dolarjev.
6. Finska les izvaža v Nemčijo, ZDA, Švedsko in na Kitajsko. Izvozila ga je v vrednosti 14,3 milijarde dolarjev.
7. Brazilija izvaža vezan les, elemente za mizarstvo, pohištvo, celulozo in papir ter žagan les po vsem svetu. V letu 2021 je sedmi največji izvoznik lesa (11,2 milijarde USD).
8. Rusija preusmerja svoj les v države Bližnjega vzhoda in Severne Afrike zaradi trgovinskih sankcij po njeni ukrajinski invaziji. Je eden največjih proizvajalcev industrijskega okroglega lesa. Leta 2021 je država izvozila za 10 milijard dolarjev lesa.
9. Avstrija ima enega najvišjih deležev gozdov v Evropi. Italija, Nemčija, Češka in Združeno kraljestvo so med kupci avstrijskega lesa. Izvozila ga je za 7,7 milijard USD.
10. Francija izvaža žagan les, furnir, vezan les, stavbno pohištvo in izdelke iz papirja v države, kot so Španija, Italija in ZDA. Leta 2021 ga je izvozila v vrednosti 6,9 milijarde dolarjev.
Med članicami EU so velike izvoznice še Češka na 14. mestu, ki je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi in les izvaža predvsem na Kitajsko, Avstrijo, Romunijo in Slovaško. Država je leta 2021 izvozila les v vrednosti treh milijard dolarjev. Njej sledi Portugalska, ki je leta 2021 izvozila za 2,9 milijarde dolarjev lesa. Med njihovimi gozdnimi plantažami prevladujejo nasadi evkaliptusa. Na 17. mestu je Latvija, ki les Izvaža v Veliko Britanijo, Nemčijo in na Švedsko. Leta 2021 je Latvija izvozila les v vrednosti 2,4 milijarde dolarjev. Na 20. mestu največjih svetovnih izvoznic lesa pa je Romunija. Ima veliko starih gozdov, ki pa so v velikem delu predmet nezakonite sečnje. Večino lesa izvozijo v Italijo, ZDA in na Kitajsko. Leta 2021 je država izvozila les v vrednosti 2,04 milijarde dolarjev. (VIR podatkov: FAO)


Les zagotavlja približno 40 % svetovne oskrbe z obnovljivo energijo.
Okoli 2,4 milijarde ljudi še vedno kuha z gorivi, kot je les, večinoma v Afriki.


DREVESA ŽIVLJENJA
Ob priznavanju nezlomljive povezave s človeškim obstojem so domorodna ljudstva lokalnim vrstam vitalnega pomena že dolgo podeljevala čast »drevo življenja«. V južni Afriki je baobab (Adansonia sp.) s svojim hranljivim »supersadežem« tisti, ki dozori, tudi ko je vse ostalo suho. Za ljudstvo Kakawaka'wakw v Britanski Kolumbiji je to zahodna rdeča cedra (Thuja plicata), ki je zanesljiva za strehe in gradnjo. Havajska koa (Acacia koa), danes ena najdragocenejših vrst na svetu, in indijski neem (Azadirachta indica) s svojimi antiseptičnimi lastnostmi prav tako nosita to oznako. Veliko tradicionalnih modrosti o drevesih potrjuje sodobna znanost. Kinin, pridobljen iz lubja cinchona (Cinchona calisaya), se uporablja za zdravljenje malarije, artritisa … Na splošno Zavod za gozdove Združenih držav Amerike ocenjuje, da je 40 % patentiranih zdravil, ki se trenutno uporabljajo, pridobljenih iz rastlin, vključno z 20 najboljšimi zdravili na recept, ki jih prodaja ameriška farmacevtska industrija. (Vir: FAO)

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 28. Nov 2023 at 13:01

0 ogledov

Videm pri Ptuju
V gasilskem domu so v soboto, 4. 11. 2023, pripravili srečanje ljudski pevci Fantje iz Jurovc, ki delujejo v okviru KD Franceta Forstnerič Videm pri Ptuju, katerega predsednik je Jože Šmigoc. Prisotne so nagovorili vodja skupine Branko Merc, nekdanji dolgoletni župan in častni občan občine Videm Friderik Bračič, predsednik ED Tržec Andrej Gašper, članica KS Tržec Mateja Kirbiš, mag. Ivan Božičko, predsednik DU Tržec in p. Jože Petek. V toku večera so prisluhnili tudi rekom in mislim o prijateljstvu.Fantje iz Jurovc prepevajo že 34 let po celi Sloveniji, ob raznih prireditvah, praznikih, revijah in rojstnih dnevih. Svojo pot so začeli kot koledniki. Nato pa so na pobudo nekaterih ustanovili svojo skupino. Pojejo v glavnem ljudske, pa tudi umetno pesem. Veliko se jih je ohranilo po izročilu in nekaj so jih tudi zapisali. Druži jih prijateljstvo, pesem in globoke medsebojne vezi.Na začetku jih je bilo več, toda najvztrajnejši ljubitelji glasbe, lepega petja in ohranjanja nesnovne kulturne dediščine so ostali v skupini in vztrajajo še danes. Na srečanju so se predstavili z novo zgoščenko Oj, hišica očetova, s katero ohranjajo bogato nesnovno kulturno dediščino in ljudsko izročilo za prihodnje rodove.Na prireditvi se je zvrstilo dvanajst skupin: ljudski pevci Fantje iz Jurovc, KD France Forstnerič Videm, ljudske pevke KD Lancova vas, Veseli Jožeki, KD France Forstnerič Videm pri Ptuju, ljudski pevci DU Turnišče, pevke Katoliškega KD Kidričevo, ljudske pevke KD Obrež, ljudski godci Škorci, pevke ljudskih pesmi Društvo Trstenke, Društvo za ohranjanje ljudskega izročila Leskovec ljudski pevci Šurc, skupina mladih pevk FD Lancova vas, ljudski godci KD France Forstnerič Videm pri Ptuju, Pevke Leskovčanke DU Leskocvec in opravljivki Cila in Vilma iz TD Podlehnik pa sta poskrbeli za smeh v dvorani. Prelepo sceno je pripravila Polona Purg, za fotografijo je poskrbela Dragica Mohorko. Prireditev je povezovala Zdenka Golub. Večer so zaključili s skupno pesmijo ob prijetnem druženju, zakuski, osvežilnih napitkih. Pesem je donela po prenovljeni prelepi dvorani PGD Tržec. Ljudski godci pa so poskrbeli, da se je tudi zaplesalo.Zahvala za pomoč gre KD France Forstnerič, KS Tržec, vinogradništvu Pajnkiher in Zvonku Tušku, s. p., Janezu Mihelaču, Kemikaliji Ptujčanka in kmečkim ženam za peko peciva ter vsem domačim, ki so jim vsestransko pomagali.Zdenka Golub

Tue, 28. Nov 2023 at 12:59

0 ogledov

Martinova vas
Martinovanje v Šmartnem ob V enem najlepših krajev s poimenovanjem po sv. Martinu v Sloveniji v Šmartnem ob Paki na razkrižju Spodnje in Zgornje Savinjske ter Šaleške doline, se je tradicija martinovanja ponovno utrdila pred četrt stoletja.. Letos so tako martinovanje v Martinovi vasi povezali z etno zgodbo delovanja železniške postaje, ki je bila pred 132 leti z izgradnjo tira med Celjem in Šaleško dolino (premogovništvo in razvoj industrije) gospodarsko pomembno vozlišče. Osrednje martinovanje v Šmartnem je bila priložnost tudi za povezovanje najbolj podjetnih pridelovalcev »štajerskih« vinskih sort. Čeprav vinogradniki niso osrednji prireditelj tradicionalnega martinovanja, to je v domeni Občine in Mladinskega centra Šmartno, vsebinsko in zelo praktično prispevajo k turistično enološkemu dogodku. Pomemben del tega pa so vse skupnosti in zaselki (pristne podeželske vasice), ki na dan praznovanja sodelujejo na martinovi tržnici v Martinovi vasi. Tokrat pa so dogajanje razširili še na povezavo z Železnico, ki je pred dvema letoma obeležila 130-letnico železniške povezave do Šmartnega in naprej v Šaleško dolino. V tem je še živa povezanost s kraji Zgornje Savinjske doline, od koder so kmetje, posestniki gozdov in trgovci z lesom do železniškega skladišča in transportne vagone dovažali hlodovino in rezan ali delno obdelan les. Tako je domači slikar Jože Napotnik naslikal simbole nekdanjega dogajanja kar na steno 30 m dolgega starega železniškega skladišča, idejo pa so nadgradili in za začetek prazničnega dne pripravili improvizirano dogajanje, ki mu je scenarij vdihnil Jože Krajnc. Martinovanju je dodal naključne uporabnike nekdanje znamenite postaje pod Goro Oljko, najpogostejše popotnike z železnico, celo obiralke hmelja, branjevke, delavce na skladiščenju lesa ter pred več kot pol stoletja zaposlenega tamkajšnjega prometnika te znamenite postaje Mihaela Bučarja iz Šentjurja. Na osrednjem prizorišču so se predstavile skupine zaselkov; Gavce - Veliki vrh, Slatine, Podgora, Skorno, Rečica ob Paki ter nekateri drugi izvajalci in sejmarji. Svoje bogastvo umetnosti, obrti in kulinarike pa so ponujali številni domačinke in domačini, tudi rokodelci. Ko so domači pevci MoPZ Franc Klančnik odpeli vinske napitnice, so prikazali običaj pretakanja in zračenja mošta oz. vina skozi brezovo metlo, pri čemer sta imela glavno besedo strokovni moderator Franc Fužir - domači čuvar vinogradov-ovtar ter mojster sodar in kolar Florjan Strmšek. Za simbolični žegen pa je odlično kapljico letnika 23 nalil kar ob tem razglašeni kletar leta 2023 Jože Kugler iz Malega vrha. Priznanje pa sta mu vročila in čestitala predsednica DV Šmartno Mojca Praprotnik in župan Janko Kopušar. Jože Miklavc

Tue, 28. Nov 2023 at 12:54

0 ogledov

Ljutomer
Tudi letos je Društvo upokojencev Ljutomer v počastitev goda svetega Martina v Domu kulture pripravilo Martinov koncert, ki je bil dobro obiskan. Zakaj pravzaprav Martinov koncert? Ideja se je porodila pred mnogimi leti, tudi pri članih Društva upokojencev Ljutomer, ki so vinogradniki in imajo svoje vinograde v okolici Ljutomera, na Jeruzalemu in drugih vinorodnih gričih, da bi ga pripravili. Na Martinovem koncertu so se v pesmi in glasbi predstavile kulturne sekcije, ki delujejo znotraj Društva upokojencev, in gosti. Po nekajurnem koncertu so se vsi skupaj zbrali v avli kulturnega doma na druženju, kjer so poskusili prleške kulinarične dobrote in mošt, ki so ga člani društva prinesli iz svojih vinskih kleti.Jože Žerdin

Tue, 28. Nov 2023 at 12:52

0 ogledov

Odranci
Občina Odranci in Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci sta ob godu svetega Martina v Centru kulturne dediščine ob potoku Črnec v Odrancih pripravila občinsko martinovanje. Za krst mošta je skupina KUD Ajda Odranci od Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci prejela rdeče vino samorodnice, ki so jo člani društva pridelali na brajdah Centra kulturne dediščine. Krst mošta so opravili škof Martin (Gregor Marič), monsinjor (Aleš Zver) in ministrantka (Martina Kovačič). Člani društva so pripravili pogostitev s pečenimi kostanji in pecivom, ki so ga spekle žene vinogradnikov. Na mizi pa niso manjkale še ostale kulinarične dobrote ter seveda rdeče in belo vino. Po krstu mošta so vsi skupaj ob spremljavi ansambla Genial zapeli Slakovo pesem »Deželica sonca in grozdja«. Ob tej priložnosti so si obiskovalci še lahko ogledali nove prostore Prekmurske domačije. Spomladi prihodnje leto se bodo začele oddajati sobe vsem zainteresiranim, predvsem pa pohodnikom romarske Jakobove poti. Ostale prostore pa bodo oddajali tudi za razna srečanja in delavnice. Vsem skupaj se je za udeležbo zahvalila županja občine Odranci Barbara Ferenčak, ki je povedala, da je 13. november dan prijaznosti.Jože Žerdin

Tue, 28. Nov 2023 at 12:37

0 ogledov

Filovci
Čeprav so bile uradne obredne prireditve na temo martinovanja – šegavega krsta mošta, ob katerih se mošt spremeni v vino – v veliki večini 11. novembra, na godovni dan sv. Martina, so nekateri pohiteli in dogodke pripravili že na predvečer martinovega. Med njimi so bili tudi v Vinogradniško-sadjarskem društvu (VSD) Filovci, enem od najaktivnejših tovrstnih društev v Občini Moravske Toplice. Program dela društva, ki je letos staro 23 let in ga vse od začetka kot predsednik neumorno vodi Alojz Berden, je zelo pester in usmerjen k dvigu kakovosti žlahtne kapljice in sadja, še bolj pa druženju. Med najstarejše tradicionalne prireditve društva ob spomladanskem ocenjevanju vin in avgustovski postavitvi klopotca vsekakor sodijo vinogradniško-vinarski kvizi, ki ga vsako leto prve dni po novem letu prirejajo ob pomoči KGZ Murska Sobota, čez nekaj dni za tem sledi Trikraljevski pohod po vinorodnih območjih Filovskih goric, pa tudi krst mošta ob martinovem. Letošnji je bil tradicionalno v dvorani filovskega vaško-gasilskega doma že 23. po vrsti in so ga tudi letos kot dobro uigrana skupina na tem področju opravili člani Turističnega društva Dobrovnik. V ekipi je bil tudi letos sam dobrovniški župan Marjan Kardinar. Po krstu je sledila martinova pojedina ob dobri kapljici in prijetnem klepetu, je dodal član društva Ignac Gabor.Geza Grabar

Tue, 28. Nov 2023 at 12:35

0 ogledov

Cankova
Na mostu mejnega potoka Kučnica, ki povezuje naselji Gerlinci na slovenski in Pölten na avstrijski strani, se je tudi letos zbrala večja skupina srčnih prijateljev, državljanov obeh držav na tradicionalnem Teku miru in harmonije. Kot je pojasnil Drago Vogrinčič, prejšnji župan Občine Cankova, njihov začetek sodelovanja z mednarodnim mirovniškim gibanjem Teka svetovne harmonije in miru, katerega pobudnik je bil veliki indijski humanist in kulturnik Sri Činmoj, sega v leto 2007, ko so tekači s plamenico prvič pritekli v občino Cankova in so omenjeni most razglasili za Most miru in harmonije. »Potok Kučnica je stoletja razmejeval nemško-ogrski politični dualizem, slovenski živelj in kultura pa sta bila deležna raznarodovalne politike neprijaznih gospodarjev,« je dejal in dodal: »Na prvi slovesnosti smo se s podpisom konvencije in namestitvijo spominske table zavezali, da se bomo vsako tretjo nedeljo v oktobru na tem mestu srečevali tekači in drugi ljudje dobre volje z obeh strani meje, si izmenjali plamenice in s kulturnim programom otrok in spustom golobov potrjevali skupno prizadevanje za mir na svetu. Tako je bilo tudi letos. Načrtujemo, da bomo lokacijo ob mostu uredili kot mirovni center za srečevanje in druženje mladih sosednjih držav. Tako smo povabili fundacijo Beli golob, znanega pevca Gianija Rijavca in ob mostu postavili Dečka miru s tablo, kjer v treh jezikih predstavljamo poslanstvo te mirovniške pobude in gibanja.«Letos je zbrane na mostu nagovoril podžupan Občine Klöch oz. prejšnji župan Josef Doupona. Prizadevanje za mir in prijateljstvo že tretje leto podpira Lions klub Murska Sobota, zato je v kratkih pozdravu soboških lionsov podpredsednica Metka Kuharič Rovšek podprla tradicionalno srečevanje na mostu in potrdila letošnjo humanitarno akcijo pomoči za pomurske družine, ki so utrpele škodo ob katastrofalnih poplavah. Mimogrede: svetovno lionistično gibanje je največja humanitarna organizacija na svetu, ki v svojem delovanju, povezovanju in s posluhom za človeka ustvarja nove sinergije za pomoč invalidom ob posebni pozornosti za izboljšanje kakovosti življenja bolnim in socialno ogroženim otrokom.Geza Grabar
Teme
Gozd gozdarstvo trgovina les

Prijatelji

Alen  OsenjakKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarDarja Zemljič  KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Gozdovi in njihov pomen