Vreme Naročite se
Pristojni – zbudite se!
Škode po divjadi in ukrepi za zmanjšanje
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Živinoreja

Sreda, 6. September 2023 ob 10:15

Odpri galerijo

V organizaciji Govedorejskega društva Trebnje, OE KGZS Novo mesto in OE KGZS Brežice je v Mokronogu potekala okrogla miza »Škode po divjadi in ukrepi za zmanjšanje«. Predvsem divji prašiči in jelenjad namreč na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja povzročijo največ škod na kmetijskih pridelkih. Pobudnik tokratne okrogle mize je bil Andrej Lenarčič, govedorejec in predsednik Govedorejskega društva Trebnje. Na to temo je bila okrogla miza že avgusta 2020, ko je Lenarčič med drugim dejal: »Krave, ki jih imamo kmetje v hlevih, ne morejo jesti evrov, zato je interes nas kmetov, da imamo pridelke, sicer živine ne moremo prehraniti.« In te besede je izrekel tudi tokrat. Na okrogli mizi so tudi tokrat sodelovali: predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), predstavniki lovskih družin in prizadeti kmetje.

Ko pišem članek o tem dogodku, sem v močni dilemi, ali naj enostavno uporabim kar članek, ki sem ga napisal leta 2020. Edine razlike v primerjavi z okroglo mizo izpred treh let so: lovci so starejši tri leta in seveda tudi vsi mi, prašičja kuga je že na drugi strani Kolpe, divjih prašičev pa je še več. Edina korist, ki jo vidim za prisotne kmete, pa je, da so lahko v vročem popoldnevu tri ure počivali. Oddahnili pa si zagotovo niso. Okroglo mizo je v imenu organizatorjev vodil Jernej Redek, strokovni tajnik Sindikata kmetov Slovenije. Žal je bilo tudi vodenje bolj usmerjeno v neko mediacijo med pristojnimi in oškodovanimi, v jamranje o križih in težavah, in nikakor ne v iskanje ustreznih in zavezujočih rešitev.

Ponovno, kot pred tremi leti, so kmetje poslušali lovce in gozdarje: da je odstrel divjih prašičev nadpovprečen in da večinoma presegajo načrtovane odstrele; da so škode po divjadi večje, kot so prihodki lovskih družin; da imajo lovske družine tako kot kmetje težave s starostno strukturo. Nenazadnje naj bi bila za nenormalno rast populacije divjih prašičev kriva predvsem prekomerna setev koruze (poleg bogatega obroda v gozdovih). A so jim kmetje dali vedeti prav nasprotno. Ker se pridelava na njivah zaradi škode po prašičih zmanjšuje, je na obstoječe površine koruze še toliko večji pritisk.
Pa naj vendar spomnim na besede nekdanjega predsednika KGZS Cvetka Zupančiča, ki jih je izrekel na okrogli mizi avgusta 2020 v Mokronogu: »Populacije jelenjadi in divjih prašičev so se v desetih letih podvojile ali celo potrojile, število prijavljenih škod pa je zaradi naveličanosti kmetov manjše. Ob vsem tem pozabljamo na grožnjo afriške prašičje kuge. Problema preštevilčnosti ne bomo rešili čez noč, tovrstnih problemov ni mogoče reševati takrat, ko že nastanejo, temveč takrat, ko so najmanjši in jih je z dolgoročno selekcijo možno obvladovati.«

Tokrat pa je na okrogli mizi Andrej Andolšek s KGZS izpostavil: »Zaskrbljujoče je dejstvo, da se kljub povečevanju odvzema številčnost še kar veča. Iz tega sledi, da odstrel ne dosega prirastka. Izgovarjanje, da ima vsa Evropa probleme z divjimi prašiči in da povsod številčnost narašča, ni zadostna tolažba za naše razmere.« Vinko Merzel, kmetijski svetovalec s KGZ Novo Mesto (Izpostave Trebnje), pa je med drugim izpostavil, da je zaradi neprijavljanja škod in neupoštevanja posredne škode skupna evidentirana škoda po divjadi podcenjena. Po njegovem je smiselno prijavljati vse škode, tudi najmanjše in tudi v primeru, ko ni doseženega praga za povračilo škode. Še posebej pa je opozoril na posredno škodo, ki jo je težko predvideti in je lahko celo večja od trenutne škode.

Za težave kmetov je nekaj rešitev – nekdo iz publike je predlagal celo posredovanje vojske in policije –, a je vprašanje, če gredo v pravo smer. Vsekakor pa je treba še povečati odstrel. Če tega ponekod lovske družine ne zmorejo, naj se povežejo s sosednjimi družinami. Zmogljive elektroograje, ki zahtevajo veliko dela ob postavitvi in pri pospravljanju pred spravilom pridelka, sicer pomagajo, ampak problema ne rešujejo, le prestavijo ga z ograjene na neograjeno površino. Pojavlja se tudi dilema, ali je oškodovanec res upravičen do povrnitve škode samo v primeru, da je postavil ograjo okrog njive oz. storil vse potrebno kot dober gospodar.
Mirko Juršinič, kmet iz Hrasta pri Vinici, ki se s to problematiko bori že več kot desetletje, je prisotne predstavnike lovcev in državnih inštitucij spomnil na spoštovanje zakonov in njihovo prepotrebno dopolnitev. Nespoštovanje obstoječe zakonodaje je namreč eden poglavitnih razlogov za konflikte med lovci in kmeti ter posredno tudi pri upravljanju z divjadjo. V svojem belokranjskem narečju je Juršinič pristojnim ob njihovi neučinkovitosti tudi jasno povedal, kar jim gre. Sledil je njegov protestni odhod iz dvorane in popolnoma neprimerno ter za kmeta nevredno opravičevanje voditelja okrogle mize. In prav zato sem se moral oglasiti tudi jaz, ki Juršiničev boj z mlini na veter spremljam že 13 let. Treba je bilo namreč izpostaviti, da je MKGP tisto, ki je v tej državi odgovorno za pridelavo hrane in tudi za upravljanje z divjadjo ter da naj se vendar končno odloči, ali bodo kmetje hrano pridelovali za ljudi ali za divjad in zverjad. Ali kot je dejal Andrej Lenarčič v zaključku: »Vsa bremena preštevilne divjadi in zverjadi padejo na kmeta, predstavniki ministrstva pa hodijo to samo gledat in ne pomagat. Zbudite se! Če vi ne veste, kako rešiti problem, vam bomo kmetje z zdravo kmečko pametjo prišli povedat.«

Andrej Lenarčič, kmet in predsednik Govedorejskega društva Trebnje: »Travniki, njive, nasadi in gozd so znana lastnina. Dobro vemo, kdo z njimi upravlja in da še zdaleč niso samo krmišče in lovišče divjih živali. Če bo to postalo, potem država kmetov ne potrebuje več! In le kdo bo potem prideloval hrano, da ne bo lakote, če kmetov ne bo več!«

LOVSKOUPRAVLJAVSKI DOGOVORI
Zakon o gozdovih določa ZGS za nosilca letnih in desetletnih lovskogojitvenih načrtov, te načrte pa potrjuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letos so v sprejemanju 10-letni načrti za obdobje do 2030, že lani pa so bile sprejete smernice za upravljanje divjadi. Aprila letos je ZGS pripravil dvoletne načrte za vseh 15 lovskoupravljavskih območij za 2023 in 2024, ki pa temeljijo na usmeritvah za obdobje 2011–2020. Vse te dokumente torej sprejemamo z veliko zamudo.
Ker pripravljavci teh načrtov ne razpolagajo z realnimi podatki o številčnosti divjadi niti o realnem številu škodnih dogodkov (edini realni podatek je odstrel v predhodnem obdobju), pa bi pravzaprav težko rekli, da gre za neko strokovno načrtovanje, temveč bolj za zapis dogovora med načrtovalci, izvajalci odstrela in drugo javnostjo. Žal so kmetje oz. KGZS kot njihov največji zastopnik v pripravi teh načrtov premalo upoštevani. Po mnenju KGZS je bilo upravljanje z jelenjadjo kot najbolj problematično vrsto glede škod v gozdovih in na kmetijskih površinah neustrezno.
Podatki namreč kažejo, da se populacija še vedno povečuje in širi v prostoru, zato je KGZS predlagala dodatno povečanje odstrela. Hkrati bi morali povečati delež območij neželene prisotnosti jelenjadi ter tako omogočiti kmetijsko obdelavo tudi na marginalnih območjih. Zaradi velikih škod se namreč kmetje sploh ne odločajo več za obdelovanje njiv, ampak jih spreminjajo v trajne travnike.
Največje koncentracije jelenjadi so na območjih Lovišč posebnega pomena (LPN), zato so tudi škode tam največje. Odvzem ponekod presega štiri kose na 100 hektarjev, čeprav naj bi bila maksimalna priporočena številčnost 2,5 kosa na 100 hektarjev. Če je številčnost večja, postanejo škode v okolju nevzdržne. Zato je KGZS dala pobudo, da naj se na območjih večine LPN (Notranjska, Kočevska, okolica Ljubljanskega vrha, v alpskem delu, Pohorje in ob meji z Madžarsko) številčnost jelenjadi zniža in ne sme presegati dva kosa na 100 hektarjev. Ob spremljanju kazalnikov (objedenost) naj se po potrebi še znižuje. Natančno naj se opredelijo območja neželene prisotnosti jelenjadi zaradi ohranjanja kmetijske krajine in pridelave hrane. Stalež divjadi naj bo tak, kot ga prenese okolje, in naj se nikakor ne povečuje oz. vzdržuje na visokem nivoju zaradi prisotnosti zveri.
Najbolj problematična živalska vrsta glede škod na kmetijskih površinah pa je divji prašič, saj je njihov delež v celotnih škodah prevladujoč. Ocena, da bo populacija še naprej naraščala, je nesprejemljiva, saj je čas, da se z ustreznimi ukrepi trend obrne navzdol. KGZS je zato predlagala, da naj se drastično zniža populacije divjih prašičev in se jih izloči s kmetijskih območij.

Novembra 2016 je Vlada Republike Slovenije izdala uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za državo. Ob tem se žal ni opredelila, za koga naj se pridelovalni potencial teh zemljišč izkoristi – za pridelavo hrane za divjad in zverjad ali za prehrano ljudi.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 3. Oct 2023 at 14:27

0 ogledov

Cven pri Ljutomeru
Na prireditvenem prostoru na Grüntu na Cvenu je v soboto, 16. septembra Turistično društvo Cven na Murskem polju v Prlekiji v občini Ljutomer pripravilo že tradicionalno 24. etnološko prireditev ročno kožühanje koruze. Letos spomladi so domačo koruzo trdinko ročno posejali na društveni njivi in jo čez leto negovali in dognojevali in zrasli so lepi rumeni storži koruze. Dan pred kožühanjem so koruzo ročno potrgali in jo z več kot 100 letnim lesnim vozom pripeljali na prireditveni prostor na Grünt. Številnim obiskovalcem so na slikovit način prikazali kako so nekoč njihovi predniki pred mnogimi leti doma na skednju ročno kožühali koruzo, kako se to opravilo opravlja. Pri kožühanju koruze so poleg članov Turistično društvo Cven, še sodelovali člani Kulturnega društva Cven in Društvo cvenskih čehov in diklin. Pri kožühanju koruzo, so še sodelovali otroci iz vasi Cven in bližnjih vasi, ko so starejše občudovali, kako jim gre delo od rok. Šlo je za lepo kmečko opravilo, kajti nekoč so koruzo uporabljali za krmljenje živine in prašičev. Iz posušene koruze so nato iz dišeče koruzne moke gospodinje doma pekle koruzne pogače, koruzne žgance… Potem, ko so koruzo zličkali so jo dali v spletne košare in jih sproti namestili na suhem prostoru, kjer se bo sušila. Ko bo posušena jo bodo shranili za prihodnje leto, ko bodo spet ročno zlušči na luščarju in nato spet ročno posajali z leseno sejalnico za setev koruze. Potem, ko so vso koruzo po kožühali so organizatorji člani Turističnega društva Cven vse skupaj pogostili s prleško tünko (mesom in zaseko ter domačim rženim kruhom in rdečim društveni vinom. Ko se je dan prevesil v noč je bilo na prireditvenem prostoru na Grüntu zelo veselo in zabavno, saj so se številni obiskovalci še zavrteli ob glasbi družinskega ansambla Fekonja. Jože Žerdin

Tue, 3. Oct 2023 at 14:25

0 ogledov

Beltinci
Lepega sončnega dne, 27. septembra, so se člani Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja s sedežem v Beltincih zbrali na trgatvi grozdja v vinogradu med Beltinci in Lipo. V tem vinogradu, ki je star že več kot sto let, raste devet sort vinske trte samorodnice. Vinograd sicer obdeluje predsednik Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, pomagajo pa mu tudi člani kluba. Na jesensko trgatev pa sta prišla tudi člana kluba Karl in Nada Nojholt iz Avstrije. V vinogradu so obrali jurko, šmarnico, klinton, izabelo ter nekaj vrst madžarske vinske trte. Čeprav je vinograd star čez sto let, je vedno lepo urejen in vzdrževan. Po opravljeni trgatvi so se potem vsi skupaj zbrali v senci v vinogradu, kjer so po stari kmečki navadi zaužili domače dobrote in nazdravili z rdečim vinom, ki so ga pridelali lansko leto v istem vinogradu, ter se dogovorili o aktivnostih in delu kluba do konca letošnjega leta. Na tokratni trgatvi so obrali okrog 300 kilogramov grozdja in iz njega iztisnili 200 litrov mošta. Kot je povedal predsednik kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, klub letos obeležuje 20-letnico delovanja in prav tolikokrat je bila vsako leto jesenska trgatev grozdja. Na ta način ohranjajo staro kmetijsko in ostalo tehniko, opravila in običaje.Jože Žerdin

Tue, 3. Oct 2023 at 14:23

0 ogledov

Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah
Da je zelena okolica podružnične romarske cerkve, ki ji danes pravijo slovenskogoriška katedrala in sodi v župnijo Benedikt, primerna za kulturne prireditve, nam pove zgodovina. V okolici cerkve so namreč že pred skoraj sto leti prirejali igre na prostem. Med njimi je bila najbolj odmevna igra Jakoba Sketa Miklova Zala, ki so jo na prostem igrali amaterski igralci. Tedaj so v igri nastopali tudi s konji. Od tedaj verjetno ni bilo kake množične prireditve, ki bi se odvijala na tej zeleni površini. Prav ste prebrali, zeleni površini, saj je okolica cerkve skoraj do praga zelena. Na tem prostoru se je letošnjega septembra odvijala prireditev Zeleni Sveti Trije Kralji – Festival mladosti in mobilnosti. Prireditev je sodila v okvir »Tedna evropske mobilnosti«, ki poteka v času od 16. do 12. septembra. Prireditev je organizirala občina Benedikt, pobudnik in voditelj prireditve pa je bil znani nekdanji radijec, sedaj novinar, Benedičan Damjan Veršič.Prireditev se je začela ob 12.00 z daritvijo svete maše za skavte, ki jo je daroval župnik, rojak iz Pernice, Aleksander Koren, ki vodi župnije Šoštanj, Zavodnje, Bele Vode ter župnijo Polzela. Po darovani sv. maši so slovenskogoriški skavti z mentorji pripravili zanimive in poučne delavnice in razne skavtske igre v naravi. Občina Benedikt pa jim je prispevala brezplačno malico. Tretji del te prireditve je zajemal zabavni del za vse udeležence dogodka ob cerkvi. Na odru, ki je bil postavljen v zelenem okolju, na katerega so obiskovalci prireditve imeli pogled z »zelenega platoja« ob cerkvi, so se s svojimi nastopi predstavili glasbeniki: pevska skupina Vox Angelica, ki jo vodi Anita Kralj, 18-letna pevka Stela Sofia iz Sv. Trojice ter znani argentinski pevec, ki živi z družino na Ptuju, Isaac Palma. Ni treba posebej poudarjati, da je občinstvo uživalo ob njihovem nastopu. Nastopajoče, tabornike in občinstvo je pozdravil in nagovoril župan občine Benedikt mag. Milan Repič, ki je pohvalil prireditelje prireditve. Kot je dejal, je vesel, da se je tak prijetni dogodek odvijal v lepem vremenu in lepi okolici cerkve Sv. Treh Kraljev. Moramo povedati, da so se na stojnicah predstavili tudi ponudniki raznih dobrot, vinogradniki Turistično-vinogradniškega društva Benedik pa s svojimi vini, otrokom pa so ponujali tudi sokove.Ludvik Kramberger

Tue, 3. Oct 2023 at 14:21

0 ogledov

Murska Sobota
V organizaciji Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot – v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter ob podpori Mestne občine Murska Sobota – se je na soboških mestnih ulicah zgodil že 13. Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice.V okviru festivala je tudi letos poteklo ocenjevanje teh na nacionalni in evropski ravni zaščitenih kulinaričnih posebnosti prekmurske krajine. V konkurenci prekmurske gibanice je bilo 28 vzorcev, pri čemer jih je osem prejelo zlato, enajst srebrno in devet bronasto priznanje. Z ocenami za najvišje priznanje so se izkazali Terme 3000, Moravske Toplice, Mlinopek, Murska Sobota, Gostilna Marič, Sebeborci, Junior, Orehova vas, Mozaik dobrot, Fram, Turistična kmetija Ferencovi, Krašči, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Katarina Puhan, Bogojina, in Pekarna Omar, Rankovci. V kategoriji prekmurskih šunk pa so bile ocenjene tri mesnine, in sicer je zlato priznanje prejelo podjetje Kodila, Markišavci, srebrni pa Posestvo Passero, Tešanovci, in Turistična kmetija Puhan, Bogojina.Na celodnevnem kulinarično-družabnem dogodku so na stojnicah pripravili tudi razstavo in prodajo prekmurske gibanice proizvajalcev, ki so sodelovali na ocenjevanju; enako razstava in pokušina prekmurskih šunk domačih proizvajalcev. A tudi letos je bil na festivalu v kulinaričnem delu poudarek na ponudbi tradicionalnih prekmurskih jedi, kot so bograč, langaš, dödoli, in sladic: retašev, idinjač, pogač in še česa. Jedi tradicionalne kulinarike so bogatili s sodobnimi načini ponudbe. Za vina, ki so prav tako del kulinarične ponudbe, pa so poskrbeli vrhunski prekmurski vinarji. Ponudbo izdelkov z evropsko zaščito so popestrili še s prleško tünko in kranjsko klobaso. Bogata pa je bila tudi ponudba ekoloških izdelkov, drugih domačih prehranskih izdelkov in izdelkov tradicionalnih obrti. Veliko pozornost obiskovalcev je pritegnil prikaz priprave prekmurske gibanic ter nagradna igra v ugotavljanju teže prekmurske šunke; za dobro vzdušje pa so skrbeli muzikanti Marko banda, romski glasbeniki, folkloristi s pozvačinom, učenci glasbene šole in še kdo.Geza Grabar

Tue, 3. Oct 2023 at 14:19

0 ogledov

Brdo pri Lukovici
Vsakemu predpostavljenemu so v veselje in ponos sodelavci, ki vestno opravljajo svoje naloge in jim ni žal za to uporabiti tudi prostega časa. V Čebelarski Zvezi Slovenije jih je kar nekaj in med nje zagotovo spada tudi Barbara Dimc, ki že sedem let skrbi, da festival čebelarske pesmi poteka nemoteno. Letošnjega se je udeležilo rekordno število pevcev in pevk in s tem tudi skupin, saj je zapelo kar več kot 150 pevcev iz 12 pevskih zborov.Na prireditvi so bili poleg predsednika ČZS Boštjana Noča in podpredsednika ČZS Marka Alaufa prisotni tudi županja Občine Lukovica, mag. Olga Vrankar in podžupan Vincenc Dragar.Takšna prireditev, kot je 7. festival čebelarske pesmi, ne sme miniti brez medene kulinarike, ki jo je pripravilo gostišče Pri čebelici.Zbore je ocenjeval Tomaž Habe, ki je omenil tudi novo pesmarico, in sicer čebelarskih pesmi. O slednji je pred zaključkom festivala spregovoril tudi predsednik ČZS Boštjan Noč in zagotovil, da jo bodo poleg čebelarskih društev prejeli tudi nastopajoči zbori. Zahvale za sodelovanje je podelil podpredsednik ČZS Marko Alauf. Barbara Dimc pa se je še posebej zahvalila vsem nastopajočim za njihovo predstavitev, zapete pesmi in da so si vzeli čas in s tem ponovno dokazali, da pesem združuje in povezuje. Čisto na koncu pa je sledila še himna festivala. Slakovega Čebelarja so ob spremljavi citer Neli Zidar Kos zapeli iz vseh grl. Še čebelarski pozdrav – naj medi – in vidimo se na 8. festivalu čebelarske pesmi na Brdu.Drago Juteršek

Tue, 3. Oct 2023 at 14:18

0 ogledov

Šoštanj
V Šoštanju je bilo v soboto 9. septembra že ves dan posebno vzdušje. Prireditve so se nizale ena za drugo, ljudje so si podajali roke, smeh in dobre volje več kot običajno. Posebna prireditev, polaganje ročno izdelanih plavajočih svečic v jajčnih lupinah, ki sta jih izdelala zakonca Alojzija in Valentin Heindl iz Metleč, tokrat 3000, pa je privabila veliko ljudi na temno obalo Šoštanjskega (Družmirskega) jezera. Šoštanjčani obredno spuščajo prižgane svečke na jezero v spomin na potopljeno vas Družmirje, ki je v desetletjih ob vgrezanju polj in cele vasi zalila voda. Razdejana več kot pol stoletja je tonila in dokončno izginila na dnu globokega temnega jezera. Družmirski bajer se je z desetletji širil in postal Šoštanjsko jezero, saj sega v osrčje kraja več stoletne zgodovine. Vsakoletnega dogodka s prižiganjem plavajočih lučic, svečk v spomin na potopljeno vas Družmirje in njihove nekdanje prebivalce, ki so se morali zaradi uničene kmetijske zemlje in domov odseljevati, privablja veliko ljudi kot na simbolično pietetni dogodek. Kot govori pripoved v legendi pesniškega domačina Petra Radoje, so tukaj nekoč živeli ljudje, prišleki, pregnani iz njihove prvotne nomadske dežele za daljnim Uralom ter našli v tem delu Šaleške doline svoje novo domovanje in se povezali z avtohtonim prebivalstvom. Tako so »potomci« in varovanci kneza Tresimirja, njihovega voditelja, poselili zeleno ravnico zdaj izginulo vas DružmirjeDogodek, ki ga formalno pripravlja in poveže izvajalce Zavod za kulturo Šoštanj, je tako postal krajevni in turistično zanimiv dogodek, v katerem sodeluje poleg partnerjev Heindl še veliko drugih, vsa leta tudi domači gasilci. Ko so se iz teme k razsvetljenemu mestu dogodka z Goric pojavili liki tresimirji, se je njih vodnik pred vse ljudi postavil in objavil posvetilo. Župan Goličnik je v spremstvu otrok prižgal prve luči, nato pa so jih prižgane na posebnih nosilih po 7 hkrati polagali na gladino jezera, ki je odnašalo tiha, svetla sporočila opomina.Jože Miklavc
Teme
GovedorejskoDruštvo Trebnje KGZSNovoMesto KGZSBrežice Mokronog škodepodivjadi ZmanjšanjeŠkode AndrejLenarčič okroglamiza

Prijatelji

Alen  OsenjakKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarDarja Zemljič  KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Pristojni – zbudite se!