Vreme Naročite se
Problematika vedno večjega obsega OOTT in PUN 2023–2028
Sabotaža proti prehranski samooskrbi Slovenije
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Kmečki glas

Torek, 25. April 2023 ob 10:44

Odpri galerijo

Ker se je Slovenija s sprejetim Strateškim načrtom zavezala, da bo ohranjala 33.000 hektarjev trajnih travnikov znotraj Nature 2000, se območja okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) iz dobrih 19 tisoč hektarjev povečujejo na 32.600 hektarjev. Pri tem predstavlja največji problem dejstvo, da odvzem statusa OOTT po mnenju pristojnih institucij ni dopusten. S tem se izgublja orna kmetijska zemlja, ki bi morala biti namenjena pridelavi hrane. Problematiko vedno večjega obsega OOTT je na pobudo državnega svetnika in predsednika komisije za kmetijstvo Branka Tomažiča, KGZ Nova Gorica in KGZ Ljubljana – izpostava Cerknica, obravnaval tudi Državni svet. Svoje sklepe so naslovili na Vlado RS in v vednost Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP).


DS meni, da je ureditev, po kateri se zemljiščem dodeljuje status OOTT brez soglasja lastnikov, nedopustna in neupravičena. Arbitrarno določanje statusa OOTT na kmetijskih zemljiščih v zasebni lasti pomeni nedopusten in grob poseg v zasebno lastnino, za katerega se niti ne izplačuje pravična odškodnina, kot je to urejeno npr. za vodovarstvena območja. Ker gre za neupravičeno povečanje ter nesorazmerno porazdelitev po celi Sloveniji, je to v neskladju s cilji zagotavljanja večje prehranske samooskrbe. DS nasprotuje širjenju OOTT na ornih površinah, saj je delež orne zemlje v Sloveniji najnižji v EU, potrebujemo pa več poljščin, zelenjave in žit. Zato naj MKGP čim prej pristopi k pripravi sprememb, da bo na OOTT omogočen kolobar, sajenje kulturnih rastlin ter da ne bo preoravanje sankcionirano. Uredbo o pravilih pogojenosti pa naj se spremeni tako, da bo kmetijska zemljišča mogoče uporabljati za kmetijsko pridelavo.

POT V PREHRANSKO ODVISNOST
Kmetijske institucije in kmetje v Vipavski dolini opozarjajo, da je nedopustno širjenje območij OOTT na intenzivnih ravnih kmetijskih površinah, ki so bile v preteklosti meliorirane, urejene z drenažami in z namakalnim sistemom (npr. Vogršček). S tem ukrepom tovrstne površine niso več primerne za pridelovanje hrane, čeprav je to njihov osnovni namen. Po zadnjem povečanju obsega teh površin imajo status OOTT praktično celotne vasi. S podobnimi težavami se soočajo tudi v Prekmurju na območju Goričkega, kar že močno vpliva na demografsko sliko. V zadnjem času je tudi v občini Cerknica velik del kmetijskih zemljišč, vključno z njivami prve kategorije, podvržen ukrepu OOTT. Torej so status OOTT dobila kmetijska zemljišča najvišjih bonitetnih razredov, ki so kot taka tudi obdavčena, z novo ureditvijo pa je njihova uporaba omejena zgolj na travinje.
Prepoved oranja predstavlja velik problem tudi za mlade prevzemnike, ki ne bodo mogli izpolniti poslovnih načrtov, izdelanih ob prevzemu kmetije. Čeprav se npr. problematika majskega hrošča lahko rešuje ravno z oranjem, pa napadi škodljivcev ali divjadi ne predstavljajo izjem od prepovedi oranja.
Državni svet presenečajo podatki Ministrstva za naravne vire in prostor, da se kljub vsem okoljskim ukrepom, ki se že izvajajo, stanje biodiverzitete slabša. Spodbuja se večjo porabo hrane rastlinskega izvora, možnosti njene pridelave pa se znatno zmanjšujejo.

ZLOČIN PROTI SLOVENSKEMU NARODU
Državni svetnik Branko Tomažič pravi: »Kmetijske organizacije, ki smo sodelovale pri sprejemanju strateškega načrta, smo bile s tem režimom prvič seznanjene dan po tem, ko je bil strateški načrt oddan na Vlado RS. Nedopustno je, da na zemljiščih, kjer bi morala biti intenzivna pridelava z namakanjem, predpišeš OOTT. Temu kmetje in tudi lokalne skupnosti nasprotujejo. Tak poseg v lastnino je nesprejemljiv, pravno pa vzdrži le, če so vse druge možnosti že izčrpane. V tem primeru ni tako, saj lahko država Naturo prenese na degradirana območja, planinske pašnike in ravno tako OOTT. Tu imamo kmetje argumente za presojo ustavnosti, ki jo bomo po vsej verjetnosti prek DS RS tudi napisali. Ne razumem kmetijskega ministrstva in vlade, da se tako naseda okoljevarstvenikom ter brezbrižno omejuje pridelavo hrane na kmetijskih zemljiščih. Zame je to zločin proti slovenskemu narodu, in sicer zaradi zmanjševanja samooskrbe, uničevanja podeželja in kmetstva. Namesto da bi bil cilj pridelati zadostne količine hrane, je cilj pridelati manj ter s tem odpirati vrata tuji hrani dvomljive kakovosti.«

ODGOVOR VLADE RS
Vlada RS je v odgovorih na sklepe DS med drugim zapisala: »Območja OOTT je na podlagi strokovnih ocen z upoštevanjem stanja varovanih vrst in habitatov znotraj območij Natura 2000 določil Zavod RS za varstvo narave. Povečanje pa je v procesu pogajanj za strateški načrt izrecno zahtevala Evropska komisija. Izhodišče za pogajanja so bili vsi trajni travniki znotraj Nature 2000, ki jih je v obsegu 75.000 hektarjev. Povečanje je tudi rezultat uradnega opomina Evropske komisije. To, da je neka površina v območju OOTT, še ne pomeni, da se je ne sme spreminjati ali preoravati. Spreminjati ali preoravati se ne sme samo kmetijskih zemljišč znotraj OOTT, ki dobijo status OOTT. Status OOTT pa dobijo samo trajni travniki, orne površine pa ne. Predmet varovanja so GERK-i z rabami 1300 – trajni travnik, 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi in 1222 – ekstenzivni sadovnjak, ki je trajno zatravljen. Znotraj območja OOTT je na obstoječih njivskih površinah dovoljena običajna kmetijska raba, vključno s preoravanjem in kolobarjenjem poljščin, ob upoštevanju veljavnih predpisov. Enako se obstoječe trajne nasade lahko uporablja v skladu s kmetijsko prakso in veljavnimi predpisi. Za vlagatelje zbirne vloge za uveljavljanje intervencij iz strateškega načrta pa ni dovoljeno spreminjati trajnega travinja (z že omenjenimi rabami GERK-ov), vključno s prepovedjo preoravanja teh površin.«

MLAČNI SKLEP MATIČNIH ODBOROV V DRŽAVNEM ZBORU

To problematiko so obravnavali tudi na skupni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vladi RS so dali predlog, da pri sprejemanju uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 upošteva strokovne pripombe deležnikov in zasleduje načelo prožnosti pri iskanju rešitev za kmete, ki živijo na teh območjih.


Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 3. Oct 2023 at 14:27

0 ogledov

Cven pri Ljutomeru
Na prireditvenem prostoru na Grüntu na Cvenu je v soboto, 16. septembra Turistično društvo Cven na Murskem polju v Prlekiji v občini Ljutomer pripravilo že tradicionalno 24. etnološko prireditev ročno kožühanje koruze. Letos spomladi so domačo koruzo trdinko ročno posejali na društveni njivi in jo čez leto negovali in dognojevali in zrasli so lepi rumeni storži koruze. Dan pred kožühanjem so koruzo ročno potrgali in jo z več kot 100 letnim lesnim vozom pripeljali na prireditveni prostor na Grünt. Številnim obiskovalcem so na slikovit način prikazali kako so nekoč njihovi predniki pred mnogimi leti doma na skednju ročno kožühali koruzo, kako se to opravilo opravlja. Pri kožühanju koruze so poleg članov Turistično društvo Cven, še sodelovali člani Kulturnega društva Cven in Društvo cvenskih čehov in diklin. Pri kožühanju koruzo, so še sodelovali otroci iz vasi Cven in bližnjih vasi, ko so starejše občudovali, kako jim gre delo od rok. Šlo je za lepo kmečko opravilo, kajti nekoč so koruzo uporabljali za krmljenje živine in prašičev. Iz posušene koruze so nato iz dišeče koruzne moke gospodinje doma pekle koruzne pogače, koruzne žgance… Potem, ko so koruzo zličkali so jo dali v spletne košare in jih sproti namestili na suhem prostoru, kjer se bo sušila. Ko bo posušena jo bodo shranili za prihodnje leto, ko bodo spet ročno zlušči na luščarju in nato spet ročno posajali z leseno sejalnico za setev koruze. Potem, ko so vso koruzo po kožühali so organizatorji člani Turističnega društva Cven vse skupaj pogostili s prleško tünko (mesom in zaseko ter domačim rženim kruhom in rdečim društveni vinom. Ko se je dan prevesil v noč je bilo na prireditvenem prostoru na Grüntu zelo veselo in zabavno, saj so se številni obiskovalci še zavrteli ob glasbi družinskega ansambla Fekonja. Jože Žerdin

Tue, 3. Oct 2023 at 14:25

0 ogledov

Beltinci
Lepega sončnega dne, 27. septembra, so se člani Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja s sedežem v Beltincih zbrali na trgatvi grozdja v vinogradu med Beltinci in Lipo. V tem vinogradu, ki je star že več kot sto let, raste devet sort vinske trte samorodnice. Vinograd sicer obdeluje predsednik Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, pomagajo pa mu tudi člani kluba. Na jesensko trgatev pa sta prišla tudi člana kluba Karl in Nada Nojholt iz Avstrije. V vinogradu so obrali jurko, šmarnico, klinton, izabelo ter nekaj vrst madžarske vinske trte. Čeprav je vinograd star čez sto let, je vedno lepo urejen in vzdrževan. Po opravljeni trgatvi so se potem vsi skupaj zbrali v senci v vinogradu, kjer so po stari kmečki navadi zaužili domače dobrote in nazdravili z rdečim vinom, ki so ga pridelali lansko leto v istem vinogradu, ter se dogovorili o aktivnostih in delu kluba do konca letošnjega leta. Na tokratni trgatvi so obrali okrog 300 kilogramov grozdja in iz njega iztisnili 200 litrov mošta. Kot je povedal predsednik kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, klub letos obeležuje 20-letnico delovanja in prav tolikokrat je bila vsako leto jesenska trgatev grozdja. Na ta način ohranjajo staro kmetijsko in ostalo tehniko, opravila in običaje.Jože Žerdin

Tue, 3. Oct 2023 at 14:23

0 ogledov

Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah
Da je zelena okolica podružnične romarske cerkve, ki ji danes pravijo slovenskogoriška katedrala in sodi v župnijo Benedikt, primerna za kulturne prireditve, nam pove zgodovina. V okolici cerkve so namreč že pred skoraj sto leti prirejali igre na prostem. Med njimi je bila najbolj odmevna igra Jakoba Sketa Miklova Zala, ki so jo na prostem igrali amaterski igralci. Tedaj so v igri nastopali tudi s konji. Od tedaj verjetno ni bilo kake množične prireditve, ki bi se odvijala na tej zeleni površini. Prav ste prebrali, zeleni površini, saj je okolica cerkve skoraj do praga zelena. Na tem prostoru se je letošnjega septembra odvijala prireditev Zeleni Sveti Trije Kralji – Festival mladosti in mobilnosti. Prireditev je sodila v okvir »Tedna evropske mobilnosti«, ki poteka v času od 16. do 12. septembra. Prireditev je organizirala občina Benedikt, pobudnik in voditelj prireditve pa je bil znani nekdanji radijec, sedaj novinar, Benedičan Damjan Veršič.Prireditev se je začela ob 12.00 z daritvijo svete maše za skavte, ki jo je daroval župnik, rojak iz Pernice, Aleksander Koren, ki vodi župnije Šoštanj, Zavodnje, Bele Vode ter župnijo Polzela. Po darovani sv. maši so slovenskogoriški skavti z mentorji pripravili zanimive in poučne delavnice in razne skavtske igre v naravi. Občina Benedikt pa jim je prispevala brezplačno malico. Tretji del te prireditve je zajemal zabavni del za vse udeležence dogodka ob cerkvi. Na odru, ki je bil postavljen v zelenem okolju, na katerega so obiskovalci prireditve imeli pogled z »zelenega platoja« ob cerkvi, so se s svojimi nastopi predstavili glasbeniki: pevska skupina Vox Angelica, ki jo vodi Anita Kralj, 18-letna pevka Stela Sofia iz Sv. Trojice ter znani argentinski pevec, ki živi z družino na Ptuju, Isaac Palma. Ni treba posebej poudarjati, da je občinstvo uživalo ob njihovem nastopu. Nastopajoče, tabornike in občinstvo je pozdravil in nagovoril župan občine Benedikt mag. Milan Repič, ki je pohvalil prireditelje prireditve. Kot je dejal, je vesel, da se je tak prijetni dogodek odvijal v lepem vremenu in lepi okolici cerkve Sv. Treh Kraljev. Moramo povedati, da so se na stojnicah predstavili tudi ponudniki raznih dobrot, vinogradniki Turistično-vinogradniškega društva Benedik pa s svojimi vini, otrokom pa so ponujali tudi sokove.Ludvik Kramberger

Tue, 3. Oct 2023 at 14:21

0 ogledov

Murska Sobota
V organizaciji Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot – v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter ob podpori Mestne občine Murska Sobota – se je na soboških mestnih ulicah zgodil že 13. Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice.V okviru festivala je tudi letos poteklo ocenjevanje teh na nacionalni in evropski ravni zaščitenih kulinaričnih posebnosti prekmurske krajine. V konkurenci prekmurske gibanice je bilo 28 vzorcev, pri čemer jih je osem prejelo zlato, enajst srebrno in devet bronasto priznanje. Z ocenami za najvišje priznanje so se izkazali Terme 3000, Moravske Toplice, Mlinopek, Murska Sobota, Gostilna Marič, Sebeborci, Junior, Orehova vas, Mozaik dobrot, Fram, Turistična kmetija Ferencovi, Krašči, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Katarina Puhan, Bogojina, in Pekarna Omar, Rankovci. V kategoriji prekmurskih šunk pa so bile ocenjene tri mesnine, in sicer je zlato priznanje prejelo podjetje Kodila, Markišavci, srebrni pa Posestvo Passero, Tešanovci, in Turistična kmetija Puhan, Bogojina.Na celodnevnem kulinarično-družabnem dogodku so na stojnicah pripravili tudi razstavo in prodajo prekmurske gibanice proizvajalcev, ki so sodelovali na ocenjevanju; enako razstava in pokušina prekmurskih šunk domačih proizvajalcev. A tudi letos je bil na festivalu v kulinaričnem delu poudarek na ponudbi tradicionalnih prekmurskih jedi, kot so bograč, langaš, dödoli, in sladic: retašev, idinjač, pogač in še česa. Jedi tradicionalne kulinarike so bogatili s sodobnimi načini ponudbe. Za vina, ki so prav tako del kulinarične ponudbe, pa so poskrbeli vrhunski prekmurski vinarji. Ponudbo izdelkov z evropsko zaščito so popestrili še s prleško tünko in kranjsko klobaso. Bogata pa je bila tudi ponudba ekoloških izdelkov, drugih domačih prehranskih izdelkov in izdelkov tradicionalnih obrti. Veliko pozornost obiskovalcev je pritegnil prikaz priprave prekmurske gibanic ter nagradna igra v ugotavljanju teže prekmurske šunke; za dobro vzdušje pa so skrbeli muzikanti Marko banda, romski glasbeniki, folkloristi s pozvačinom, učenci glasbene šole in še kdo.Geza Grabar

Tue, 3. Oct 2023 at 14:19

0 ogledov

Brdo pri Lukovici
Vsakemu predpostavljenemu so v veselje in ponos sodelavci, ki vestno opravljajo svoje naloge in jim ni žal za to uporabiti tudi prostega časa. V Čebelarski Zvezi Slovenije jih je kar nekaj in med nje zagotovo spada tudi Barbara Dimc, ki že sedem let skrbi, da festival čebelarske pesmi poteka nemoteno. Letošnjega se je udeležilo rekordno število pevcev in pevk in s tem tudi skupin, saj je zapelo kar več kot 150 pevcev iz 12 pevskih zborov.Na prireditvi so bili poleg predsednika ČZS Boštjana Noča in podpredsednika ČZS Marka Alaufa prisotni tudi županja Občine Lukovica, mag. Olga Vrankar in podžupan Vincenc Dragar.Takšna prireditev, kot je 7. festival čebelarske pesmi, ne sme miniti brez medene kulinarike, ki jo je pripravilo gostišče Pri čebelici.Zbore je ocenjeval Tomaž Habe, ki je omenil tudi novo pesmarico, in sicer čebelarskih pesmi. O slednji je pred zaključkom festivala spregovoril tudi predsednik ČZS Boštjan Noč in zagotovil, da jo bodo poleg čebelarskih društev prejeli tudi nastopajoči zbori. Zahvale za sodelovanje je podelil podpredsednik ČZS Marko Alauf. Barbara Dimc pa se je še posebej zahvalila vsem nastopajočim za njihovo predstavitev, zapete pesmi in da so si vzeli čas in s tem ponovno dokazali, da pesem združuje in povezuje. Čisto na koncu pa je sledila še himna festivala. Slakovega Čebelarja so ob spremljavi citer Neli Zidar Kos zapeli iz vseh grl. Še čebelarski pozdrav – naj medi – in vidimo se na 8. festivalu čebelarske pesmi na Brdu.Drago Juteršek

Tue, 3. Oct 2023 at 14:18

0 ogledov

Šoštanj
V Šoštanju je bilo v soboto 9. septembra že ves dan posebno vzdušje. Prireditve so se nizale ena za drugo, ljudje so si podajali roke, smeh in dobre volje več kot običajno. Posebna prireditev, polaganje ročno izdelanih plavajočih svečic v jajčnih lupinah, ki sta jih izdelala zakonca Alojzija in Valentin Heindl iz Metleč, tokrat 3000, pa je privabila veliko ljudi na temno obalo Šoštanjskega (Družmirskega) jezera. Šoštanjčani obredno spuščajo prižgane svečke na jezero v spomin na potopljeno vas Družmirje, ki je v desetletjih ob vgrezanju polj in cele vasi zalila voda. Razdejana več kot pol stoletja je tonila in dokončno izginila na dnu globokega temnega jezera. Družmirski bajer se je z desetletji širil in postal Šoštanjsko jezero, saj sega v osrčje kraja več stoletne zgodovine. Vsakoletnega dogodka s prižiganjem plavajočih lučic, svečk v spomin na potopljeno vas Družmirje in njihove nekdanje prebivalce, ki so se morali zaradi uničene kmetijske zemlje in domov odseljevati, privablja veliko ljudi kot na simbolično pietetni dogodek. Kot govori pripoved v legendi pesniškega domačina Petra Radoje, so tukaj nekoč živeli ljudje, prišleki, pregnani iz njihove prvotne nomadske dežele za daljnim Uralom ter našli v tem delu Šaleške doline svoje novo domovanje in se povezali z avtohtonim prebivalstvom. Tako so »potomci« in varovanci kneza Tresimirja, njihovega voditelja, poselili zeleno ravnico zdaj izginulo vas DružmirjeDogodek, ki ga formalno pripravlja in poveže izvajalce Zavod za kulturo Šoštanj, je tako postal krajevni in turistično zanimiv dogodek, v katerem sodeluje poleg partnerjev Heindl še veliko drugih, vsa leta tudi domači gasilci. Ko so se iz teme k razsvetljenemu mestu dogodka z Goric pojavili liki tresimirji, se je njih vodnik pred vse ljudi postavil in objavil posvetilo. Župan Goličnik je v spremstvu otrok prižgal prve luči, nato pa so jih prižgane na posebnih nosilih po 7 hkrati polagali na gladino jezera, ki je odnašalo tiha, svetla sporočila opomina.Jože Miklavc
Teme
kmetijskazemljišča oott

Prijatelji

Alen  OsenjakKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarDarja Zemljič  KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Problematika vedno večjega obsega OOTT in PUN 2023–2028