Vreme Naročite se
Upravljanje območij Natura 2000
Zaostritev pogojev kmetovanja na Ljubljanskem barju in Planinskem polju
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Kmečki glas

Sreda, 22. March 2023 ob 11:54

Odpri galerijo

Na portalu e-Demokracija od 23. februarja 2023 do 25. marca 2023 poteka javna razgrnitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023–2028 (PUN 2023–2028). Kot pojasnjuje Ministrstvo za naravne vire in prostor RS, se s tem programom na določenih območjih še zaostruje pogoje kmetovanja, in sicer menda zaradi poslabševanja stanja določenih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na traviščih območij Natura 2000. Pretekli prostovoljni ukrepi, kot so bili zastavljeni in ovrednoteni v PRP 2004–2006, 2007–2013 in 2014–2020, po njihovem mnenju niso zagotovili dovolj velikega vpisa v ciljne površine, zato se tokrat na izbranih območjih uvajajo zavezujoče omejitve pri izvajanju kmetijske prakse. Nove, ostrejše omejitve naj bi veljale na delih območja Ljubljanskega barja in Planinskega polja.

Danes je v Sloveniji 355 območij Natura 2000, ki skupaj pokrivajo 7681,1 km2 oz. dobrih 37 % ozemlja države. To uvršča Slovenijo na prvo mesto v EU po deležu ozemlja, vključenega v omrežje Natura 2000. Tako visok delež ozemlja, na katerem je otežena kmetijska pridelava, je gotovo tudi eden od kriterijev, ki našo konkurenčnost pridelave hrane še zmanjšuje. Nove zaostritve bodo na določenih območjih prispevale k še dodatnemu zniževanju kmetijske pridelave.

OMEJITVE IN PREPOVEDI
Na delu območja Natura 2000 na Planinskem polju naj bi se po predlogu PUN 2023–2028 izvajala prilagojena kmetijska praksa z naslednjimi zahtevami: košnja enkrat na leto po 30. juniju, pokošeno travo se pusti na parceli še vsaj dva dni, gnojenje je prepovedano, paša je prepovedana, zemljišč ni dovoljeno branati in dosejavati, na zemljišču se preprečuje zaraščanje, prepovedana je uporaba fitofarmacevtskih sredstev in izvajanje melioracij, razen za namene varstva narave.
Na delih območja Natura 2000 Ljubljansko barje pa bi veljale sledeče zahteve: košnja je prepovedana do 1. julija, razen v primeru pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst ali lesne zarasti na delu površin, kjer so se te vrste pojavile, pri čemer je treba o tem predhodno obvestiti upravljavca zavarovanega območja; paša je prepovedana; gnojenje je prepovedano; mulčenje je prepovedano; nasipavanje travnikov je prepovedano; zatravljanje oz. dosejavanje s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami je prepovedano; spravilo mrve s travinja se izvaja brez ovijanja v plastično folijo; uporaba fitofarmacevtskih sredstev je prepovedana; prepovedano je izvajanje melioracij, razen za namene varstva narave.
Že v letu 2023 bi se izvajalo vse navedene zahteve, razen v primeru Ljubljanskega barja glede prepovedi košnje do 1. julija, ki se bo začela izvajati v letu 2024. Bo pa namesto tega v letu 2023 košnja prepovedana do 1. avgusta in izvaja se mozaična raba travnika, tako da se pokosi med 40 % in 60 % travnika. Na kmetijskih površinah v zaraščanju (1410) pa se sme vzpostaviti le ekstenzivni travnik po predhodni pridobitvi mnenja organa, pristojnega za varstvo narave.

KAJ MENI KMETIJSKA STROKA
Jože Benec, direktor KGZS – Zavod Ljubljana, pravi: »V vsej tej naravovarstveni histeriji seveda nobenega ne zanima, da so bili ravno kmetje – lastniki kmetijskih zemljišč – tisti, ki so s svojo tradicionalno rabo omogočili vse te habitate, kot jih imamo sedaj. Če pa ne bo obdelave, bodo verjetno komunalne službe čistile zaraščajoče površine, habitati pa bodo počasi izginjali. Pridelava lokalne, domače hrane pa večine (še posebej teh ultra naravovarstvenikov) tako ali tako ne zanima, dokler so trgovske police polne.«
Anton Zavodnik, specialist za travništvo in pašništvo, ki se ukvarja tudi z naravovarstvenimi vsebinami, pa je pripravil obširnejši komentar: »V Kmetijski svetovalni službi nismo sodelovali pri pripravi PUN. Vedeli smo, da predlog sprememb upravljanja pripravljajo strokovnjaki s področja naravovarstva, ki tudi argumentirajo, zakaj imajo take zahteve. Sedaj je čas, da se prizadeti deležniki v javni razpravi pogovorijo o ozadjih zahtev, ki jih pripravlja ZRSVN, in o obsegu območij. Kakor mi beremo vse te priloge, skozi katere se je težko prebiti v kratkem času, se nam zdi najbolj problematično to, da so zahteve začrtali na velikem območju, kar močno prizadene kmete. Pod prvo bi morali razpravljati, ali je za doseganje njihovih ciljev res potrebno tako veliko območje. Glede ukrepov za dvig populacije metuljev in ptic bo težko kaj spremeniti, saj vodijo to politiko že vrsto let in botaniki trdijo, da je to edina pot, da se populacije povečajo. Tako da je ekstenzivna kmetijska raba njihova glavna zahteva, da nastanejo habitati, kot so nekdaj bili. Kako bodo kmetje preživeli in koliko jih bo obupalo, se jim ne zdi tako pomembno kot ekstenzivno kmetijstvo na velikem območju. Kakor spremljamo evropsko in našo kmetijsko politiko, vidimo, da so območja Natura, kamor spada tudi celo Barje, namenjena ohranjanju narave in vedno manj kmetovanju. Do sedaj smo vedno zagovarjali pot kompromisov, vendar praksa kaže, da gremo postopoma k širjenju zahtev in območij. Vse te zahteve pa bile so v obrisih zapisane že davno, pred leti v zakonu o krajinskem parku Barje. Po strokovni plati ne vidimo možnosti za večje spremembe, zato predlagamo organiziranje in pritisk po politični poti. Poleg režima na Natura območjih, ki so jih sedaj začrtali, se nam zdi najbolj problematična zahteva SKP iz Pogojenosti, ki govori o varovalnih pasovih tri metre ob jarkih 3. reda (to velja za celo barje – DKOP 4 ). In pa zahteva, da je treba zemljo ob vzdrževanju jarkov odpeljati na njive (to z jarkači ne gre – DKOP 9, kjer je tudi vse območje OOTT ). Ta dva režima, ki sta že sprejeta, pomenita veliko ekstenzivnejše kmetovanje po celem barju.«

Majda Godina, kmetijska svetovalka in vodja izpostave Postojna pri KGZ Nova Gorica, pa o omejitvah na Planinskem polju pravi: »Nova uredba bo določene kmetije zelo prizadela. To bodo predvsem večje kmetije, ki imajo v reji več živali in imajo v uporabi omenjena zemljišča. Na teh zemljiščih imajo pašnike, na katerih so živali v dobi vegetacije na celodnevni paši. Za nekatere so to edine primerne pašne površine. Na ta račun so lahko povečali stalež, se vključili v EK. Investirali so v pašnike in pašno opremo, ki bo sedaj neuporabljena. Nekatere kmetije so ekološke in za svoje živali morajo zagotavljati pašo. Nove zahteve bodo imele za posledico zmanjšanje števila rejnih živali, za nekatere tudi opustitev, ter težave pri obvezni paši za ekološke kmetije.«

Javna razgrnitev in javna razprava o Programu upravljanja območij Natura 2000 2023–2028 (PUN 2023–2028) sta dostopni na internetni povezavi: https://natura2000.gov.si/natura-2000/life-ip-natura-si/pun-2023-2028/

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 28. Nov 2023 at 13:01

0 ogledov

Videm pri Ptuju
V gasilskem domu so v soboto, 4. 11. 2023, pripravili srečanje ljudski pevci Fantje iz Jurovc, ki delujejo v okviru KD Franceta Forstnerič Videm pri Ptuju, katerega predsednik je Jože Šmigoc. Prisotne so nagovorili vodja skupine Branko Merc, nekdanji dolgoletni župan in častni občan občine Videm Friderik Bračič, predsednik ED Tržec Andrej Gašper, članica KS Tržec Mateja Kirbiš, mag. Ivan Božičko, predsednik DU Tržec in p. Jože Petek. V toku večera so prisluhnili tudi rekom in mislim o prijateljstvu.Fantje iz Jurovc prepevajo že 34 let po celi Sloveniji, ob raznih prireditvah, praznikih, revijah in rojstnih dnevih. Svojo pot so začeli kot koledniki. Nato pa so na pobudo nekaterih ustanovili svojo skupino. Pojejo v glavnem ljudske, pa tudi umetno pesem. Veliko se jih je ohranilo po izročilu in nekaj so jih tudi zapisali. Druži jih prijateljstvo, pesem in globoke medsebojne vezi.Na začetku jih je bilo več, toda najvztrajnejši ljubitelji glasbe, lepega petja in ohranjanja nesnovne kulturne dediščine so ostali v skupini in vztrajajo še danes. Na srečanju so se predstavili z novo zgoščenko Oj, hišica očetova, s katero ohranjajo bogato nesnovno kulturno dediščino in ljudsko izročilo za prihodnje rodove.Na prireditvi se je zvrstilo dvanajst skupin: ljudski pevci Fantje iz Jurovc, KD France Forstnerič Videm, ljudske pevke KD Lancova vas, Veseli Jožeki, KD France Forstnerič Videm pri Ptuju, ljudski pevci DU Turnišče, pevke Katoliškega KD Kidričevo, ljudske pevke KD Obrež, ljudski godci Škorci, pevke ljudskih pesmi Društvo Trstenke, Društvo za ohranjanje ljudskega izročila Leskovec ljudski pevci Šurc, skupina mladih pevk FD Lancova vas, ljudski godci KD France Forstnerič Videm pri Ptuju, Pevke Leskovčanke DU Leskocvec in opravljivki Cila in Vilma iz TD Podlehnik pa sta poskrbeli za smeh v dvorani. Prelepo sceno je pripravila Polona Purg, za fotografijo je poskrbela Dragica Mohorko. Prireditev je povezovala Zdenka Golub. Večer so zaključili s skupno pesmijo ob prijetnem druženju, zakuski, osvežilnih napitkih. Pesem je donela po prenovljeni prelepi dvorani PGD Tržec. Ljudski godci pa so poskrbeli, da se je tudi zaplesalo.Zahvala za pomoč gre KD France Forstnerič, KS Tržec, vinogradništvu Pajnkiher in Zvonku Tušku, s. p., Janezu Mihelaču, Kemikaliji Ptujčanka in kmečkim ženam za peko peciva ter vsem domačim, ki so jim vsestransko pomagali.Zdenka Golub

Tue, 28. Nov 2023 at 12:59

0 ogledov

Martinova vas
Martinovanje v Šmartnem ob V enem najlepših krajev s poimenovanjem po sv. Martinu v Sloveniji v Šmartnem ob Paki na razkrižju Spodnje in Zgornje Savinjske ter Šaleške doline, se je tradicija martinovanja ponovno utrdila pred četrt stoletja.. Letos so tako martinovanje v Martinovi vasi povezali z etno zgodbo delovanja železniške postaje, ki je bila pred 132 leti z izgradnjo tira med Celjem in Šaleško dolino (premogovništvo in razvoj industrije) gospodarsko pomembno vozlišče. Osrednje martinovanje v Šmartnem je bila priložnost tudi za povezovanje najbolj podjetnih pridelovalcev »štajerskih« vinskih sort. Čeprav vinogradniki niso osrednji prireditelj tradicionalnega martinovanja, to je v domeni Občine in Mladinskega centra Šmartno, vsebinsko in zelo praktično prispevajo k turistično enološkemu dogodku. Pomemben del tega pa so vse skupnosti in zaselki (pristne podeželske vasice), ki na dan praznovanja sodelujejo na martinovi tržnici v Martinovi vasi. Tokrat pa so dogajanje razširili še na povezavo z Železnico, ki je pred dvema letoma obeležila 130-letnico železniške povezave do Šmartnega in naprej v Šaleško dolino. V tem je še živa povezanost s kraji Zgornje Savinjske doline, od koder so kmetje, posestniki gozdov in trgovci z lesom do železniškega skladišča in transportne vagone dovažali hlodovino in rezan ali delno obdelan les. Tako je domači slikar Jože Napotnik naslikal simbole nekdanjega dogajanja kar na steno 30 m dolgega starega železniškega skladišča, idejo pa so nadgradili in za začetek prazničnega dne pripravili improvizirano dogajanje, ki mu je scenarij vdihnil Jože Krajnc. Martinovanju je dodal naključne uporabnike nekdanje znamenite postaje pod Goro Oljko, najpogostejše popotnike z železnico, celo obiralke hmelja, branjevke, delavce na skladiščenju lesa ter pred več kot pol stoletja zaposlenega tamkajšnjega prometnika te znamenite postaje Mihaela Bučarja iz Šentjurja. Na osrednjem prizorišču so se predstavile skupine zaselkov; Gavce - Veliki vrh, Slatine, Podgora, Skorno, Rečica ob Paki ter nekateri drugi izvajalci in sejmarji. Svoje bogastvo umetnosti, obrti in kulinarike pa so ponujali številni domačinke in domačini, tudi rokodelci. Ko so domači pevci MoPZ Franc Klančnik odpeli vinske napitnice, so prikazali običaj pretakanja in zračenja mošta oz. vina skozi brezovo metlo, pri čemer sta imela glavno besedo strokovni moderator Franc Fužir - domači čuvar vinogradov-ovtar ter mojster sodar in kolar Florjan Strmšek. Za simbolični žegen pa je odlično kapljico letnika 23 nalil kar ob tem razglašeni kletar leta 2023 Jože Kugler iz Malega vrha. Priznanje pa sta mu vročila in čestitala predsednica DV Šmartno Mojca Praprotnik in župan Janko Kopušar. Jože Miklavc

Tue, 28. Nov 2023 at 12:54

0 ogledov

Ljutomer
Tudi letos je Društvo upokojencev Ljutomer v počastitev goda svetega Martina v Domu kulture pripravilo Martinov koncert, ki je bil dobro obiskan. Zakaj pravzaprav Martinov koncert? Ideja se je porodila pred mnogimi leti, tudi pri članih Društva upokojencev Ljutomer, ki so vinogradniki in imajo svoje vinograde v okolici Ljutomera, na Jeruzalemu in drugih vinorodnih gričih, da bi ga pripravili. Na Martinovem koncertu so se v pesmi in glasbi predstavile kulturne sekcije, ki delujejo znotraj Društva upokojencev, in gosti. Po nekajurnem koncertu so se vsi skupaj zbrali v avli kulturnega doma na druženju, kjer so poskusili prleške kulinarične dobrote in mošt, ki so ga člani društva prinesli iz svojih vinskih kleti.Jože Žerdin

Tue, 28. Nov 2023 at 12:52

0 ogledov

Odranci
Občina Odranci in Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci sta ob godu svetega Martina v Centru kulturne dediščine ob potoku Črnec v Odrancih pripravila občinsko martinovanje. Za krst mošta je skupina KUD Ajda Odranci od Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci prejela rdeče vino samorodnice, ki so jo člani društva pridelali na brajdah Centra kulturne dediščine. Krst mošta so opravili škof Martin (Gregor Marič), monsinjor (Aleš Zver) in ministrantka (Martina Kovačič). Člani društva so pripravili pogostitev s pečenimi kostanji in pecivom, ki so ga spekle žene vinogradnikov. Na mizi pa niso manjkale še ostale kulinarične dobrote ter seveda rdeče in belo vino. Po krstu mošta so vsi skupaj ob spremljavi ansambla Genial zapeli Slakovo pesem »Deželica sonca in grozdja«. Ob tej priložnosti so si obiskovalci še lahko ogledali nove prostore Prekmurske domačije. Spomladi prihodnje leto se bodo začele oddajati sobe vsem zainteresiranim, predvsem pa pohodnikom romarske Jakobove poti. Ostale prostore pa bodo oddajali tudi za razna srečanja in delavnice. Vsem skupaj se je za udeležbo zahvalila županja občine Odranci Barbara Ferenčak, ki je povedala, da je 13. november dan prijaznosti.Jože Žerdin

Tue, 28. Nov 2023 at 12:37

0 ogledov

Filovci
Čeprav so bile uradne obredne prireditve na temo martinovanja – šegavega krsta mošta, ob katerih se mošt spremeni v vino – v veliki večini 11. novembra, na godovni dan sv. Martina, so nekateri pohiteli in dogodke pripravili že na predvečer martinovega. Med njimi so bili tudi v Vinogradniško-sadjarskem društvu (VSD) Filovci, enem od najaktivnejših tovrstnih društev v Občini Moravske Toplice. Program dela društva, ki je letos staro 23 let in ga vse od začetka kot predsednik neumorno vodi Alojz Berden, je zelo pester in usmerjen k dvigu kakovosti žlahtne kapljice in sadja, še bolj pa druženju. Med najstarejše tradicionalne prireditve društva ob spomladanskem ocenjevanju vin in avgustovski postavitvi klopotca vsekakor sodijo vinogradniško-vinarski kvizi, ki ga vsako leto prve dni po novem letu prirejajo ob pomoči KGZ Murska Sobota, čez nekaj dni za tem sledi Trikraljevski pohod po vinorodnih območjih Filovskih goric, pa tudi krst mošta ob martinovem. Letošnji je bil tradicionalno v dvorani filovskega vaško-gasilskega doma že 23. po vrsti in so ga tudi letos kot dobro uigrana skupina na tem področju opravili člani Turističnega društva Dobrovnik. V ekipi je bil tudi letos sam dobrovniški župan Marjan Kardinar. Po krstu je sledila martinova pojedina ob dobri kapljici in prijetnem klepetu, je dodal član društva Ignac Gabor.Geza Grabar

Tue, 28. Nov 2023 at 12:35

0 ogledov

Cankova
Na mostu mejnega potoka Kučnica, ki povezuje naselji Gerlinci na slovenski in Pölten na avstrijski strani, se je tudi letos zbrala večja skupina srčnih prijateljev, državljanov obeh držav na tradicionalnem Teku miru in harmonije. Kot je pojasnil Drago Vogrinčič, prejšnji župan Občine Cankova, njihov začetek sodelovanja z mednarodnim mirovniškim gibanjem Teka svetovne harmonije in miru, katerega pobudnik je bil veliki indijski humanist in kulturnik Sri Činmoj, sega v leto 2007, ko so tekači s plamenico prvič pritekli v občino Cankova in so omenjeni most razglasili za Most miru in harmonije. »Potok Kučnica je stoletja razmejeval nemško-ogrski politični dualizem, slovenski živelj in kultura pa sta bila deležna raznarodovalne politike neprijaznih gospodarjev,« je dejal in dodal: »Na prvi slovesnosti smo se s podpisom konvencije in namestitvijo spominske table zavezali, da se bomo vsako tretjo nedeljo v oktobru na tem mestu srečevali tekači in drugi ljudje dobre volje z obeh strani meje, si izmenjali plamenice in s kulturnim programom otrok in spustom golobov potrjevali skupno prizadevanje za mir na svetu. Tako je bilo tudi letos. Načrtujemo, da bomo lokacijo ob mostu uredili kot mirovni center za srečevanje in druženje mladih sosednjih držav. Tako smo povabili fundacijo Beli golob, znanega pevca Gianija Rijavca in ob mostu postavili Dečka miru s tablo, kjer v treh jezikih predstavljamo poslanstvo te mirovniške pobude in gibanja.«Letos je zbrane na mostu nagovoril podžupan Občine Klöch oz. prejšnji župan Josef Doupona. Prizadevanje za mir in prijateljstvo že tretje leto podpira Lions klub Murska Sobota, zato je v kratkih pozdravu soboških lionsov podpredsednica Metka Kuharič Rovšek podprla tradicionalno srečevanje na mostu in potrdila letošnjo humanitarno akcijo pomoči za pomurske družine, ki so utrpele škodo ob katastrofalnih poplavah. Mimogrede: svetovno lionistično gibanje je največja humanitarna organizacija na svetu, ki v svojem delovanju, povezovanju in s posluhom za človeka ustvarja nove sinergije za pomoč invalidom ob posebni pozornosti za izboljšanje kakovosti življenja bolnim in socialno ogroženim otrokom.Geza Grabar

Prijatelji

Alen  OsenjakKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarDarja Zemljič  KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Upravljanje območij Natura 2000