Vreme Naročite se
Gozdovi morajo dajati les
Pogovor z mag. Francem Perkom
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Kmečki glas

Sreda, 27. October 2021 ob 13:04

Odpri galerijo

Te dni je po dobrih 25 letih izšla nova knjiga Kmečkega glasa na temo gozdarstva, posebej nege in gojenja gozdov. Avtor knjige Naš gozd – Skrbno gospodarjenje in nega je magister gozdarskih znanosti Franc Perko. V uvodu so podana ekološka spoznanja za razumevanje nastanka in razvoja gozdov, za tem pa so predstavljeni različni sistemi gospodarjenja in predvideni ukrepi nege ter obnove.

»Knjiga je napisana na osnovi neugodnega stanja, v katerem so današnji gozdovi. Neugodno stanje je predvsem v tem, da se z gozdovi ne gospodari več načrtno. Kljub temu da ZGS pripravlja letne in desetletne načrte, se žal piše nekaj, izvaja pa nekaj drugega. Na žalost tudi v delu državnih gozdov, in ne le v zasebnih. Ne gre zgolj za obnovo, gre tudi za nego in varstvo gozdov, za usklajevanje odnosov med rastlinami in rastlinojedo divjadjo … Kup stvari smo nekako čudno zapeljali,« pravi Perko.

Več o knjigi izveste s klikom na naslovnico.

KRIZE REŠUJEJO GOZDOVI

»Ena od stvari, ki me moti, je recimo to, da ko pogledaš nek načrt, je praktično polovica vsebine namenjena lovni divjadi, pri tem pa pozabljamo na gozd, ki daje les. Ne gre pozabiti, da je pravzaprav les rešil Slovenijo po drugi svetovni vojni, bile so planske sečnje in obvezna oddaja, da se je reševalo državo. "Davek" temu so plačali lastniki gozdov, ker je bila obvezna prodaja lesa prek gozdnih gospodarstev. Pri tem pa danes pozabljamo, zakaj je bila obvezna prodaja prek GG-jev. Delno zato, da se je zbiral denar za vlaganje v gozdove, v veliki meri pa zato, ker so bile na območju posameznega GG-ja neke zaključene lesno bilančne enote. Na ta način se je podpirala in razvijala lesnopredelovalna industrija, ki smo jo po osamosvojitvi uspeli uničiti. Danes jo poskušamo oživeti, da bi izkoristili edino naravno bogastvo, ki ga imamo – les. A iz leta v leto vse manj vlagamo v gozdove, ki le ob polno izkoriščenem rastiščnem potencialu lahko optimalno opravljajo svojo proizvodno, ekološko in socialno vlogo. Prav les je marsikdaj rešil lastnika gozda, še posebej kmeta, ki je gozd imel za svojo banko. Če se ozremo v preteklost, je vse gospodarske krize, življenjske krize, pijačo, poroke … moral plačati gozd. Danes gospodarsko funkcijo gozdov vse bolj zanemarjamo in vse večji pomen dajemo drugim funkcijam. A to ni rešitev – gozdovi morajo dajati les.«

DOBRO JE, ČE LASTNIK GOZDA O NJEM TUDI KAJ VE

»Zagotovo bo prišel čas, ko bodo imeli večji lastniki večjo samostojnost pri gospodarjenju z gozdovi, s tem pa bodo potrebovali tudi nova znanja. A tudi danes je dobro, če lastnik ob srečanju z revirnim gozdarjem o gozdu nekaj ve, da se lažje pogaja in dogovarja z njim. Gospodarjenje z gozdovi je dolgoročno, da se z obnovo in nego skozi vse faze rasti "pridela" kakovosten les in je od gozda tudi neka gospodarska korist. Ni treba, da seka vsako leto, če lastniku pride prav sekanje na 10, 15 let, in to za gozd ne bo pomenilo nobene katastrofe. Lahko pa se v gozd poseže tudi že prej in močneje, če ima lastnik takšne potrebe. To je torej manevrski čas, ki bi ga morali v večji meri upoštevati. Nikakor pa se ne sme zgoditi, da opraviš 100-odstotno sečnjo, obnove pa izvedeš komaj 20 %. V gozdu mora biti vse v nekem sorazmerju. In prav zato je dobrodošlo, če lastniki gozdov o gozdovih vedo čim več.«

Ob razdrobljenosti gozdne posesti in lastništva bi morali razmišljati o neki obliki skupnega gospodarjenja. Tisti lastniki, ki že imajo ustrezno gozdarsko opremo in znanje, bi na ta način tudi lahko prišli do dodatnega zaslužka oz. do novih delovnih mest. Pozitiven ekonomski učinek bi bil tako za lastnike gozdov kot za tiste, ki bi v teh gozdovih delali.

»Od lastnikov gozdov slišim, da od 10-letnih načrtov, ki jih pripravlja Zavod za gozdove Slovenije, pravzaprav nimajo nobene koristi. Sicer so v načrtih podani in načrtovani vsi ukrepi, a že malo večji lastnik z 10 hektarji bi pravzaprav moral imeti svoj gozdnogojitveni načrt – podatke o stanju in kako s temi gozdovi gospodariti. Tisti s 100, 200 in več hektarji gozdov pa bi morali imeti nek poenostavljen gozdnogospodarski načrt. Tudi če to predstavlja nek strošek, bi se pri ustreznem gospodarjenju zagotovo obrestovalo. Vsemu temu je ta knjiga pravzaprav namenjena.«

ČE GOZD PROIZVAJA LES, POTEM OPRAVLJA TUDI VSE OSTALE FUNKCIJE

»Če smo dopustili, da se nam je zmanjšala pridelava hrane, me ne čudi, da z gozdovi ravnamo še mnogo slabše kot s kmetijsko zemljo in kmetijstvom. Da bi izkoristili potencial lesa, bi poleg razvite obrti potrebovali tudi ustrezno industrijo. Naša žagarska industrija je preveč razdrobljena in ne more konkurirat recimo Avstrijcem, nimamo pohištvene industrije … Pravzaprav skoraj ni izdelka, ki bi ga izdelali do konca. Naša predelava lesa se praktično konča pri polizdelku za tujo pohištveno, gradbeno – lesene hiše na primer – in drugo industrijo. Osnovno vodilo države bi moralo biti, da se les v čim večji meri predela doma. Pri tem se moramo zavedati, da je obdobje plastike skorajda že za nami in da bo v prihodnje treba marsikaj ponovno tako kot nekdaj izdelati iz lesa.

Knjiga je namenjena temu, da lastniki spoznajo, da je gozd pomemben tudi za proizvodnjo lesa in da gozd s tem opravlja tudi vse ostale funkcije: ekološke, socialne, varovalne … Predvsem pa, da je treba v gozd zaradi dolgoročnosti, zaradi zanamcev, tudi kaj vložiti. Prav bi bilo, da bi se tega zavedala tudi država in bi stabilno financirala tiste obveze v gozdarstvu, ki jih pravzaprav ima, in v takšnem obsegu, da se izvedejo vsa dela, ki jih Zavod za gozdove načrtuje in določa v svojih letnih in desetletnih načrtih.«

Franc Perko – črno-bela fotografija po njegovi želji, najbrž kot simbol preteklega gospodarjenja z gozdovi in kot prispodoba za neugodno stanje v današnjih gozdovih.

NE SPREGLEJTE NOVE KNJIGE NAŠ GOZD Skrbno gospodarjenje in nega. Polistate in naročite jo s klikom na pasico. 

 

 

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 3. Oct 2023 at 14:27

0 ogledov

Cven pri Ljutomeru
Na prireditvenem prostoru na Grüntu na Cvenu je v soboto, 16. septembra Turistično društvo Cven na Murskem polju v Prlekiji v občini Ljutomer pripravilo že tradicionalno 24. etnološko prireditev ročno kožühanje koruze. Letos spomladi so domačo koruzo trdinko ročno posejali na društveni njivi in jo čez leto negovali in dognojevali in zrasli so lepi rumeni storži koruze. Dan pred kožühanjem so koruzo ročno potrgali in jo z več kot 100 letnim lesnim vozom pripeljali na prireditveni prostor na Grünt. Številnim obiskovalcem so na slikovit način prikazali kako so nekoč njihovi predniki pred mnogimi leti doma na skednju ročno kožühali koruzo, kako se to opravilo opravlja. Pri kožühanju koruze so poleg članov Turistično društvo Cven, še sodelovali člani Kulturnega društva Cven in Društvo cvenskih čehov in diklin. Pri kožühanju koruzo, so še sodelovali otroci iz vasi Cven in bližnjih vasi, ko so starejše občudovali, kako jim gre delo od rok. Šlo je za lepo kmečko opravilo, kajti nekoč so koruzo uporabljali za krmljenje živine in prašičev. Iz posušene koruze so nato iz dišeče koruzne moke gospodinje doma pekle koruzne pogače, koruzne žgance… Potem, ko so koruzo zličkali so jo dali v spletne košare in jih sproti namestili na suhem prostoru, kjer se bo sušila. Ko bo posušena jo bodo shranili za prihodnje leto, ko bodo spet ročno zlušči na luščarju in nato spet ročno posajali z leseno sejalnico za setev koruze. Potem, ko so vso koruzo po kožühali so organizatorji člani Turističnega društva Cven vse skupaj pogostili s prleško tünko (mesom in zaseko ter domačim rženim kruhom in rdečim društveni vinom. Ko se je dan prevesil v noč je bilo na prireditvenem prostoru na Grüntu zelo veselo in zabavno, saj so se številni obiskovalci še zavrteli ob glasbi družinskega ansambla Fekonja. Jože Žerdin

Tue, 3. Oct 2023 at 14:25

0 ogledov

Beltinci
Lepega sončnega dne, 27. septembra, so se člani Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja s sedežem v Beltincih zbrali na trgatvi grozdja v vinogradu med Beltinci in Lipo. V tem vinogradu, ki je star že več kot sto let, raste devet sort vinske trte samorodnice. Vinograd sicer obdeluje predsednik Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, pomagajo pa mu tudi člani kluba. Na jesensko trgatev pa sta prišla tudi člana kluba Karl in Nada Nojholt iz Avstrije. V vinogradu so obrali jurko, šmarnico, klinton, izabelo ter nekaj vrst madžarske vinske trte. Čeprav je vinograd star čez sto let, je vedno lepo urejen in vzdrževan. Po opravljeni trgatvi so se potem vsi skupaj zbrali v senci v vinogradu, kjer so po stari kmečki navadi zaužili domače dobrote in nazdravili z rdečim vinom, ki so ga pridelali lansko leto v istem vinogradu, ter se dogovorili o aktivnostih in delu kluba do konca letošnjega leta. Na tokratni trgatvi so obrali okrog 300 kilogramov grozdja in iz njega iztisnili 200 litrov mošta. Kot je povedal predsednik kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, klub letos obeležuje 20-letnico delovanja in prav tolikokrat je bila vsako leto jesenska trgatev grozdja. Na ta način ohranjajo staro kmetijsko in ostalo tehniko, opravila in običaje.Jože Žerdin

Tue, 3. Oct 2023 at 14:23

0 ogledov

Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah
Da je zelena okolica podružnične romarske cerkve, ki ji danes pravijo slovenskogoriška katedrala in sodi v župnijo Benedikt, primerna za kulturne prireditve, nam pove zgodovina. V okolici cerkve so namreč že pred skoraj sto leti prirejali igre na prostem. Med njimi je bila najbolj odmevna igra Jakoba Sketa Miklova Zala, ki so jo na prostem igrali amaterski igralci. Tedaj so v igri nastopali tudi s konji. Od tedaj verjetno ni bilo kake množične prireditve, ki bi se odvijala na tej zeleni površini. Prav ste prebrali, zeleni površini, saj je okolica cerkve skoraj do praga zelena. Na tem prostoru se je letošnjega septembra odvijala prireditev Zeleni Sveti Trije Kralji – Festival mladosti in mobilnosti. Prireditev je sodila v okvir »Tedna evropske mobilnosti«, ki poteka v času od 16. do 12. septembra. Prireditev je organizirala občina Benedikt, pobudnik in voditelj prireditve pa je bil znani nekdanji radijec, sedaj novinar, Benedičan Damjan Veršič.Prireditev se je začela ob 12.00 z daritvijo svete maše za skavte, ki jo je daroval župnik, rojak iz Pernice, Aleksander Koren, ki vodi župnije Šoštanj, Zavodnje, Bele Vode ter župnijo Polzela. Po darovani sv. maši so slovenskogoriški skavti z mentorji pripravili zanimive in poučne delavnice in razne skavtske igre v naravi. Občina Benedikt pa jim je prispevala brezplačno malico. Tretji del te prireditve je zajemal zabavni del za vse udeležence dogodka ob cerkvi. Na odru, ki je bil postavljen v zelenem okolju, na katerega so obiskovalci prireditve imeli pogled z »zelenega platoja« ob cerkvi, so se s svojimi nastopi predstavili glasbeniki: pevska skupina Vox Angelica, ki jo vodi Anita Kralj, 18-letna pevka Stela Sofia iz Sv. Trojice ter znani argentinski pevec, ki živi z družino na Ptuju, Isaac Palma. Ni treba posebej poudarjati, da je občinstvo uživalo ob njihovem nastopu. Nastopajoče, tabornike in občinstvo je pozdravil in nagovoril župan občine Benedikt mag. Milan Repič, ki je pohvalil prireditelje prireditve. Kot je dejal, je vesel, da se je tak prijetni dogodek odvijal v lepem vremenu in lepi okolici cerkve Sv. Treh Kraljev. Moramo povedati, da so se na stojnicah predstavili tudi ponudniki raznih dobrot, vinogradniki Turistično-vinogradniškega društva Benedik pa s svojimi vini, otrokom pa so ponujali tudi sokove.Ludvik Kramberger

Tue, 3. Oct 2023 at 14:21

0 ogledov

Murska Sobota
V organizaciji Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot – v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter ob podpori Mestne občine Murska Sobota – se je na soboških mestnih ulicah zgodil že 13. Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice.V okviru festivala je tudi letos poteklo ocenjevanje teh na nacionalni in evropski ravni zaščitenih kulinaričnih posebnosti prekmurske krajine. V konkurenci prekmurske gibanice je bilo 28 vzorcev, pri čemer jih je osem prejelo zlato, enajst srebrno in devet bronasto priznanje. Z ocenami za najvišje priznanje so se izkazali Terme 3000, Moravske Toplice, Mlinopek, Murska Sobota, Gostilna Marič, Sebeborci, Junior, Orehova vas, Mozaik dobrot, Fram, Turistična kmetija Ferencovi, Krašči, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Katarina Puhan, Bogojina, in Pekarna Omar, Rankovci. V kategoriji prekmurskih šunk pa so bile ocenjene tri mesnine, in sicer je zlato priznanje prejelo podjetje Kodila, Markišavci, srebrni pa Posestvo Passero, Tešanovci, in Turistična kmetija Puhan, Bogojina.Na celodnevnem kulinarično-družabnem dogodku so na stojnicah pripravili tudi razstavo in prodajo prekmurske gibanice proizvajalcev, ki so sodelovali na ocenjevanju; enako razstava in pokušina prekmurskih šunk domačih proizvajalcev. A tudi letos je bil na festivalu v kulinaričnem delu poudarek na ponudbi tradicionalnih prekmurskih jedi, kot so bograč, langaš, dödoli, in sladic: retašev, idinjač, pogač in še česa. Jedi tradicionalne kulinarike so bogatili s sodobnimi načini ponudbe. Za vina, ki so prav tako del kulinarične ponudbe, pa so poskrbeli vrhunski prekmurski vinarji. Ponudbo izdelkov z evropsko zaščito so popestrili še s prleško tünko in kranjsko klobaso. Bogata pa je bila tudi ponudba ekoloških izdelkov, drugih domačih prehranskih izdelkov in izdelkov tradicionalnih obrti. Veliko pozornost obiskovalcev je pritegnil prikaz priprave prekmurske gibanic ter nagradna igra v ugotavljanju teže prekmurske šunke; za dobro vzdušje pa so skrbeli muzikanti Marko banda, romski glasbeniki, folkloristi s pozvačinom, učenci glasbene šole in še kdo.Geza Grabar

Tue, 3. Oct 2023 at 14:19

0 ogledov

Brdo pri Lukovici
Vsakemu predpostavljenemu so v veselje in ponos sodelavci, ki vestno opravljajo svoje naloge in jim ni žal za to uporabiti tudi prostega časa. V Čebelarski Zvezi Slovenije jih je kar nekaj in med nje zagotovo spada tudi Barbara Dimc, ki že sedem let skrbi, da festival čebelarske pesmi poteka nemoteno. Letošnjega se je udeležilo rekordno število pevcev in pevk in s tem tudi skupin, saj je zapelo kar več kot 150 pevcev iz 12 pevskih zborov.Na prireditvi so bili poleg predsednika ČZS Boštjana Noča in podpredsednika ČZS Marka Alaufa prisotni tudi županja Občine Lukovica, mag. Olga Vrankar in podžupan Vincenc Dragar.Takšna prireditev, kot je 7. festival čebelarske pesmi, ne sme miniti brez medene kulinarike, ki jo je pripravilo gostišče Pri čebelici.Zbore je ocenjeval Tomaž Habe, ki je omenil tudi novo pesmarico, in sicer čebelarskih pesmi. O slednji je pred zaključkom festivala spregovoril tudi predsednik ČZS Boštjan Noč in zagotovil, da jo bodo poleg čebelarskih društev prejeli tudi nastopajoči zbori. Zahvale za sodelovanje je podelil podpredsednik ČZS Marko Alauf. Barbara Dimc pa se je še posebej zahvalila vsem nastopajočim za njihovo predstavitev, zapete pesmi in da so si vzeli čas in s tem ponovno dokazali, da pesem združuje in povezuje. Čisto na koncu pa je sledila še himna festivala. Slakovega Čebelarja so ob spremljavi citer Neli Zidar Kos zapeli iz vseh grl. Še čebelarski pozdrav – naj medi – in vidimo se na 8. festivalu čebelarske pesmi na Brdu.Drago Juteršek

Tue, 3. Oct 2023 at 14:18

0 ogledov

Šoštanj
V Šoštanju je bilo v soboto 9. septembra že ves dan posebno vzdušje. Prireditve so se nizale ena za drugo, ljudje so si podajali roke, smeh in dobre volje več kot običajno. Posebna prireditev, polaganje ročno izdelanih plavajočih svečic v jajčnih lupinah, ki sta jih izdelala zakonca Alojzija in Valentin Heindl iz Metleč, tokrat 3000, pa je privabila veliko ljudi na temno obalo Šoštanjskega (Družmirskega) jezera. Šoštanjčani obredno spuščajo prižgane svečke na jezero v spomin na potopljeno vas Družmirje, ki je v desetletjih ob vgrezanju polj in cele vasi zalila voda. Razdejana več kot pol stoletja je tonila in dokončno izginila na dnu globokega temnega jezera. Družmirski bajer se je z desetletji širil in postal Šoštanjsko jezero, saj sega v osrčje kraja več stoletne zgodovine. Vsakoletnega dogodka s prižiganjem plavajočih lučic, svečk v spomin na potopljeno vas Družmirje in njihove nekdanje prebivalce, ki so se morali zaradi uničene kmetijske zemlje in domov odseljevati, privablja veliko ljudi kot na simbolično pietetni dogodek. Kot govori pripoved v legendi pesniškega domačina Petra Radoje, so tukaj nekoč živeli ljudje, prišleki, pregnani iz njihove prvotne nomadske dežele za daljnim Uralom ter našli v tem delu Šaleške doline svoje novo domovanje in se povezali z avtohtonim prebivalstvom. Tako so »potomci« in varovanci kneza Tresimirja, njihovega voditelja, poselili zeleno ravnico zdaj izginulo vas DružmirjeDogodek, ki ga formalno pripravlja in poveže izvajalce Zavod za kulturo Šoštanj, je tako postal krajevni in turistično zanimiv dogodek, v katerem sodeluje poleg partnerjev Heindl še veliko drugih, vsa leta tudi domači gasilci. Ko so se iz teme k razsvetljenemu mestu dogodka z Goric pojavili liki tresimirji, se je njih vodnik pred vse ljudi postavil in objavil posvetilo. Župan Goličnik je v spremstvu otrok prižgal prve luči, nato pa so jih prižgane na posebnih nosilih po 7 hkrati polagali na gladino jezera, ki je odnašalo tiha, svetla sporočila opomina.Jože Miklavc
Teme
gozdarstvo les gozdovi nega gozdov knjiga Franc Perko

Prijatelji

Alen  OsenjakKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarDarja Zemljič  KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Gozdovi morajo dajati les