Otokar Pogačnik – OE Ljubljana

23 februarja, 2023
0
0

Otokar Pogačnik, ki živi v Kanadi, je po smrti svojega očeta Hinka leta 2015 skupaj s sestro Jano Ano prevzel posestvo Krumperk.
Pogačnikova rodbina je bila že od začetka 20. stoletja znana podjetniška družina. Otokarjev ded Henrik je ustanovil železarno v Rušah, leta 1928 pa so Pogačniki kupili posestvo Krumperk. Med 2. svetovno vojno so Otokarjevega deda ustrelili in zaplenili njegovo posest. Otokarjev oče Hinko se je po 2. sv. vojni z družino preselil v Argentino, Pogačnikova posest pa je bila nacionalizirana.
Z denacionalizacijo jim je bila večina posestva Krumperk vrnjena. Od takrat je za posest skrbel Otokarjev oče Hinko Pogačnik, ki je živel v Argentini, v Sloveniji pa je imel zaposlenega skrbnika. Gozdove na Krumperku je leta 2005 prizadela izredna gradacija velikega in malega smrekovega lubadarja. Nujno in hitro je bilo treba posekati skoraj 8000 m3 smreke. Zato je bila med prvimi v Sloveniji v takem obsegu uporabljena tehnologija strojne sečnje in spravila s forvarderji.
Leta 2015 sta lastnika Krumperka postala Otokar in njegova sestra Jana Ana, ki pa je gospodarjenje prepustila bratu. Otokar je 72-letni podjetnik, ki večino časa v letu preživi v tujini, za njegove gozdove v Sloveniji pa skrbi Edi Dežman. Vsa dela v njegovem gozdu (sečnjo, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela) opravlja podjetje Golcar – Robi Slapnik.
S sodelovanjem priznanih slovenskih strokovnjakov s področja arhitekture, urbanizma, okolja in kulturne dediščine družina pripravlja projekt revitalizacije gradu Krumperk s posestvom, s ciljem razvoja Krumperka kot zanimive turistične destinacije. Družina Pogačnik verjame, da bo uresničitev tega projekta splošno družbeno koristna tako za občino Domžale kot tudi širše.
Pogačnikova posest v občini Domžale obsega 240 hektarjev, vključuje grad Krumperk in kar 158,83 hektarja gozdov. Otokar Pogačnik in skrbnik njegove posesti Edi Dežman zelo dobro sodelujeta z Zavodom za gozdove Slovenije. Njihov izvajalec pravočasno poseka in izdela za sanitarni posek izbrana drevesa, prav tako vsako leto izvede predpisana gojitvena in varstvena dela v gozdu.
Vsako leto v Pogačnikovih gozdovih izvajajo nego mladovja na okrog osem hektarjih. V mladem gozdu odstranjujejo zeliščni in grmovni sloj ter sproščajo kakovostna mlada drevesca.

Na leto posekajo približno 300 m3 lesa. Zaradi ujm so v preteklih letih sekali dosti več, predvsem zaradi lubadarja. Zato je zdaj treba skrbeti zlasti za ponovno vzpostavitev kakovostnega gozda.

Zavod za gozdove Slovenije