Okroglo

7 septembra, 2022
0
0

Prvo nedeljo po godu zavetnice podružnične cerkve sv. Marije Magdalene vaščani Okroglega praznujejo žegnanjsko ali semanjo nedeljo. Letos je bila še posebej slovesna, saj jim je do semanje nedelje, 24. julija, uspelo dokončati dela na zunanjščini podružnične cerkve. Leta 2015 so z novo opeko prekrili streho. Nato so skupaj s prizadevnim župnikom Janezom Zupancem začeli razmišljati o potrebni obnovi fasade na cerkvi in zvoniku. Pred tem so leta 2019 uredili odvodnjavanje s cerkvene strehe. Letos spomladi pa so se lotili obnove fasade. Zidarsko delo je opravil mojster Niko Šušteršič, pleskarsko delo pa mojster Aleš Markovec.

Pri pokritju stroškov obnove so z darom majhni soseski pomagali župljani župnije Naklo in oba mojstra, ki sta od svojega računa del denarnih sredstev podarila cerkvi. Pri delu so pomagali mnogi vaščani, še posebej pa Tomaž Kozina in ključarja Marjan Triler in Anton Križaj. Podružnična cerkev sv. Marije Magdalene je v osnovi romanska enoladijska cerkev s poznogotskim, že renesančno občutenim prezbiterijem, baročnima zvonikom in zakristijo. Opremljena je z velikim oltarjem sv. Marije Magdalene in stranskima oltarjema, posvečenima Mariji Kraljici in sv. Uršuli. Slednja sta kljub predelavi ohranila shemo zlatih oltarjev 17. stoletja. Cerkev in vas sta do leta 1786 spadali v župnijo Šmartno pri Kranju, danes Kranj – Šmartin. Da so vaščani imeli krajšo pot do župnijske cerkve, jim je cerkvena oblast za prehod reke Save dala izdelati lesen čoln. Vaščani so zanj uporabljali ime ladja. Vaščane in romarje k božji poti pri sv. Joštu je čez reko Savo do leta 1973 prevažal lastnik ob Savi stoječega mlina.

Damijan Janežič