Negova

23 februarja, 2023
0
0

Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci ima v svojem programu dejavnosti tudi ohranjanje starih običajev in obrti na podeželju. Zato so v prostorih gasilskega doma PGD Negova pripravili prireditev pod naslovom »Prišli so na štero«. Tako kot je bila nekoč navada, so tudi tokrat »anfehari«, rokodelci, prišli na »štero«, že zgodaj. V preteklosti so rokodelci na štero hodili pred sedmo uro, da so bili deležni zajtrka. Tokrat so pletarji košev prišli malo pozneje, zato ga niso dobili. V preteklosti je gospodar, ki je pletarja prosil za štero, se pravi, da mu naredi koše na njegovem domu, pripravil pintovec (sorto vrbe) tako, da ga je očistil izrastkov, ob tem pa šibje sortiral po debelini. Tokrat so pletarji še neočiščen pintovec prinesli s seboj in ga očistili kar na licu mesta.
Koše so pletli Milan Mlinarič in Anton Klemenčič iz Spodnjih Ivanjcev, oba sta kmetovalca, ter Gregor Marušič in Milna Rojko iz Negove. Kot pisca teh vrstic so me nagovorili, da se jim pridružim in izdelam kak pletarski izdelek. O namenu prireditve nam je predsednik TD Negova – Spodnji Ivanjci povedal: »Z veseljem smo v društvu sprejeli pobudo našega člana Milana Rojka, mimogrede povedano – on je naš kletar, ki neguje vino, ki ga pridelamo na grajskih brajdah. Ker danes ljudje ne potrebujejo več košev, je tudi manj tistih, ki bi znali izdelovati te pletene izdelke. V ne tako davni preteklosti so pri vsaki hiši na deželi imeli posajen pintovec, katerega šibje so potrebovali za izdelavo košev. Potrebovali so ga tudi za izdelavo gožic, šib, za vezanje slame na slamnatih strehah, pa tudi za vezanje nasekanega vejevja, ki so ga uporabili za kurjavo v pečeh ali štedilnikih. Manjše šibe pa so potrebovali tudi za vezanje trte. Prireditev, ki smo jo poimenovali Prišli so na štero, smo pripravili, da obudimo in ohranimo vsaj nekaj spomina na to zanimivo rokodelsko dejavnost. Je pa to tudi neke vrste druženje, kot je bilo tudi v preteklosti, ko so rokodelci še hodili na štere. Zahvalil bi se tokratnim pletarjem, ki so bili številnim obiskovalcem prireditve voljni prikazati to že skoraj pozabljeno rokodelstvo na vasi.«
Zanimivo je, da je prireditev obiskala nova županja Urška Tuš Mauko in se preizkušala v izdelavi viter ter se sicer zanimala za potek izdelave košev iz šibja. Moramo pa omeniti, da je gospodar, v tem primeru predsednik društva, poskrbel, da pletarji niso bili žejni. Za dobro, kaj dobro, bogato malico je poskrbela članica društva Marijica Bratuša. Ko je vsak dokončal svoj izdelek, so se zadovoljni razšli in si rekli, da se bodo take prireditve še udeležili.
Ludvik Kramberger