Naselja MO Kranj

28 januarja, 2021
0
0

Tisti, ki spremlja dogajanje po vaseh in podeželju MO Kranj, lahko skoraj vsak dan opazi manjšo ali večjo pridobitev. Na primer – v naši okolici je v nekaj mesecih zraslo kar nekaj novih samostojnih ali dvojnih stanovanjskih hiš. Z njimi polnijo predvsem posamezne proste površine v prvotnih ali mlajših podeželskih naseljih. Če so prve predvsem montažne, so druge v večini primerov zidane. Pred dnevi so obnovili del regionalne ceste med odcepom za pokopališče Bitnje in krožnim križiščem. Upamo, da bodo zalili sorazmeroma slab spoj novih asfaltnih pasov. Novo podobo in hišico je dobilo avtobusno postajališče na začetku Škofjeloške ceste v smeri proti Stražišču. Odpravili so tudi vse pomanjkljivosti, ki so ostale po ureditvi postajališča in pločnika ob njem. Če stopamo po naseljih in vaseh, lahko med večernim sprehodom opazimo nove javne svetilke. Po poročanju občinske uprave so v letu 2020 nadaljevali z zamenjavo starih svetilk z varčnejšimi LED-svetilkami. Na Planini, Šorlijevem naselju, Primskovem, Kokrici, Tenetišah, Trsteniku, Žabnici, Bitnjah (na sliki), Hrastju, Čirčah, Orehku in Drulovki so skupno namestili preko 350 novih LED-svetilk. Zakaj? Ker stare niso več ustrezale Uredbi o svetlobnem onesnaževanju, poleg tega pa so bile tudi bolj energijsko potratne. LED-svetilke so za približno 30 % varčnejše od starih ter ustrezajo vsem najnovejšim standardom in normativom stroke. Poleg tega so nove svetilke opremljene s tehnologijo, s katero med 22.30 in 4.30 delujejo le s polovično močjo. To prinaša prihranek pri energiji, obenem pa je manj svetlobnega onesnaževanja, kar je bistvenega pomena za občane in nenazadnje tudi žuželke in živali.

Stanislav Jesenovec