Lokovica

26 aprila, 2023
0
0

Pred dnevi so v občini Šmartno ob Paki v kraju Lokovica (tromeja med zaselki Gorenje, Veliki Vrh in Skorno) zaključili dela pri izgradnji novega mostu ter »T« križišča, ki ga predstavlja krak ceste čez most. Gradnja, ki so jo izvajali kot rekonstrukcijo prejšnjega mostu v delno leseni izvedbi, je bila neobhodna, saj je vsaka resnejša povodenj ogrožala porušitev mostu na betonskih stebrih, most je bil nizko nad vodnim koritom, ozek ter je zaradi zastoja vodnega toka povzročal poplavljanje polja. Izvajalec del UB Projekt je najprej porušil ostanke starega mostu, betonska stebra je uporabil kot oporo za gradnjo novega mostu s samonosilnim lokom, nato pa zgradil vse potrebne cestne in vodne elemente, zaščitne ograje in asfaltirano cesti-šče tik ob železniški progi. Širši most z bistveno večjo nosilnostjo zdaj omogoča promet na gozdno-kmetijskem območju za težja transportna vozila, bo pa tudi v funkciji prehodnega mostu čez Pako v izvedbi kolesarske trase Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki proti Mozirju. Vrednost investicije je krepko čez pol milijona evrov, denar za rušenje starega mostu in iz-gradnjo sodobnega mostnega objeta pa so prispevali večinsko občini Šmartno ob Paki in Šoš-tanj ter 130 tisoč evrov država. Razlika do skoraj 507 tisočakov je bil velik zalogaj za mala občinska proračuna, a je ob kakovostni izvedbi zdaj dolgoročno rešena tudi poplavna varnost na tem predelu ob regionalni cesti Velenje, Mozirje in AC s priključkom v Šentrupertu.
Jože Miklavc