Kranj

14 marca, 2023
0
0

Lani je MO Kranj za pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja razdelila 139.442,63 evra, in sicer za pet skupin prosilcev. Prejeli so od sto do, v znatnem številu, 1857 evrov podpore. Z letošnjim razpisom naj bi skupaj razdelili 149 tisoč evrov. Vloge s predpisano dokumentacijo za vse ukrepe morajo biti oddane najpozneje do 7. aprila 2023. Prosilci bodo lahko dobili pomoč za pridelavo kmetijskih pri-delkov, za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. V drugi skupini bodo tisti, ki bodo dali vlogo za ukrepe za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter podporo naložbam za varno delo v gozdu. (na sliki) Kot vedno pa bodo podpore za delovanje deležna tudi kmetijska in gozdarska društva ter za razvoj podeželja. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MO Kranj, mogoče pa jo je dobiti tudi z redno pošto. Tudi tokrat je v mestni upravi kontaktna oseba Barbara Čirič. K tej temi dodajamo še in-formacijo oddelka za komuniciranje in protokol kabineta župana, da je eden od temeljnih ciljev okrepiti mla-dinsko organiziranje in mladinsko delo v mestni občini, tako v mestu kot v krajevnih skupnostih na podeželju. MOK sofinancira delovanje mladinskih organizacij in podpira tudi programe oz. projekte v podeželskem oko-lju. Pri tem sodeluje tudi s Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Stremi pa tudi k prilagoditvi voznih redov javnega potniškega prometa za izboljšanje povezanosti podeželja z mestom.
Stanislav Jesenovec

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.