Kranj

2 aprila, 2021
0
0

Dober mesec je že objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2021. Temu bo namenila skupno 153.400 evrov. Javni razpis zajema ukrepe za pridelavo kmetijskih pridelkov, in sicer kot pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s kmetijsko pridelavo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč in pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Za predelavo, dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo pa MOK namenja pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pa tudi podporo naložbam za varno delo v gozdu. Razpis zajema tudi ukrepa, ki vključujeta podporo šolanju na poklicnih, srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanju kmetijskih in gozdarskih društev ter tistih, ki prispevajo k razvoju podeželja. Dodajamo, morda tudi s tem, da ozaveščajo druge prebivalce, kaj se na kmetijskih površinah ne sme dogajati. (na sliki) Vse za prijavo na razpis je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj, kdor pa ne razpolaga z ustrezno računalniško opremo, jo lahko prejme tudi v fizični obliki z redno pošto. Dodatne informacije glede javnega razpisa daje Barbara Čirič z urada za gospodarske dejavnosti in promet MOK po telefonu: 04 23 73 130, elektronskem naslovu: barbara.ciric@kranj.si, ali na osebnem sestanku, a le ob predhodni najavi. Rok za oddajo vlog za prve tri skupine je 9. april 2021, za preostale ukrepe pa 10. september 2021.

Stanislav Jesenovec

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

GG