Komen

15 novembra, 2023
0
0

Delo v gozdu spada med najzahtevnejša in najnevarnejša dela, s katerim se srečujemo v Sloveniji. Gozdarji si bomo leto 2023 zapomnili po 14 nezgodah s smrtnim izidom. Žal se z ukrepi za povečanje varnosti pri delu v gozdu zgolj teoretično vsi strinjamo, pravilnega ravnanja pa v praksi nikakor ne znamo udejanjiti. Dela v gozdu se je treba lotiti trezno, z dobro opremo, tako z orodjem in stroji kot tudi z varnostno opremo, prav tako pa ne pozabite na usposabljanja in strokovno literaturo. Zato bo dodatno izobraževanje lastnikov gozdov ena od najpomembnejših nalog vseh, ki skrbimo za usmerjanje razvoja gozdov. Prvi korak na poti k zmanjšanju števila nesreč bomo storili, če bo pred začetkom dela vsak lastnik gozda kritično ocenil svoje znanje, opremo in psihofizično pripravljenost. Kdor le v eni točki odgovori z NE, naj delo raje odda za to usposobljenim in registriranim izvajalcem.
S tečajem v Komnu, ki smo ga izvedli v oktobru, na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) OE Sežana nadaljujemo niz usposabljanj za varno delo v gozdu. Tečaja varnega dela z motorno žago se je udeležilo 16 udeležencev s Krasa in Brkinov. Med slušatelji je bilo veliko takih, ki so si obnovili znanje, pa tudi takih, ki se s tem delom srečujejo prvič. Tečaj je financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 in je bil za udeležence brezplačen. Udeleženci tečaja so se prvi dan seznanili z osnovnim poznavanjem motorne žage, osnovami varne sečnje dreves, tehničnem pregledom motornih žag ter predstavitvijo orodij in opreme sekača. Teoretičnemu delu je sledil prikaz sečnje dreves po fazah in vadba na poligonu. Drugi dan so si tečajniki nabrali spretnosti, ki so potrebne za delo z motorno žago. Najprej so predavatelji pregledali motorne žage in tečajnikom pokazali postopke njenega vzdrževanja: čiščenje, brušenje, nastavitev motorja. Sledilo je opremljanje udeležencev z osebnimi zaščitnimi sredstvi in šolski prikaz varnega podiranja po posameznih fazah. Tečajniki so lahko sami pod izkušenim očesom predavateljev vadili vse postopke podiranja in kleščenja gozdnega drevja.
Statistike kažejo, da je med udeleženci tečajev varnega dela v gozdu število smrtnih žrtev precej nižje. V prihodnjih letih bodo za sofinanciranje tečajev varnega dela v gozdu spet na voljo sredstva iz Programa razvoja podeželja. Lastnike gozdov zato pozivamo, da naj to možnost čim bolje izkoristijo. Vabimo vas k obisku spletni strani ZGS (www.zgs.si), kjer je na voljo literatura in razpored tečajev varnega dela v gozdu. Na sejmih in lokalnih prireditvah si lahko ogledate naše demonstracije uporabe osebne varovalne opreme in varnega dela v gozdu, lahko pa se o varnem delu v gozdu posvetujete tudi z vašim revirnim gozdarjem.

Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
Fotografije: avtor – arhiv ZGS