Ko premier strelja kozle namesto medvedov

19 aprila, 2023
0
0

Ko premier strelja kozle namesto medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 13. aprila 2023 izdalo dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom 230 rjavih medvedov. Dovoljenje je zadevalo območja z največjo gostoto rjavih medvedov; šlo je za 122 lovišč v upravljanju lovskih družin ter lovišč s posebnim namenom, ki so odločbe za odstrel že prejeli po elektronski pošti in bi lahko z odstrelom pričeli takoj.

Zakaj je poseg v populacijo rjavega medveda?
Minister za naravne vire Uroš Brežan je poudaril, da je »osnovni namen te težavne, a skrbno premišljene in strokovno podprte odločitve, preprečitev resne škode in zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi.« Povečane gostote rjavega medveda namreč dokazano povzročajo večjo stopnjo konfliktov in ogrožajo varnost prebivalstva. In kot je zapisalo Ministrstvo za naravne vire v sporočilu za javnost: »V postopek izdaje dovoljenja so bili povabljeni upravljavci lovišč (lovske družine in lovišča s posebnim namenom) ter društva v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Društvo Dinaricum, Alpe Adria Green, Lovska zveza Slovenije) – skupaj 132 stranskih udeležencev. Odvzem bo selektiven, saj so v dovoljenju natančno določena območja, kjer bo odvzem iz narave dovoljen. Gre za območje med Cerknico, Ložem, Ribnico, Vidmom in Grosupljem, ter Čičerijo in južnimi obronki Ljubljanskega barja. Gre za območja z večjimi gostotami medvedov, posebna pozornost pa je namenjena območjem, kjer so bili zabeleženi konflikti. Odvzem bo razporejen po masnih kategorijah in na ta način tudi nadzorovan glede starostne in spolne sestave. Selektivnost omogoča tudi predpisan način odstrela: dovoljen je le z visoke preže, kar zaradi boljše vidnosti preprečuje napake pri oceni teže medveda. Strokovni predlog za izdajo dovoljenja sta pripravila Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS za varstvo narave. Upoštevala sta dodatno ekspertizo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani »Rekonstrukcije dinamike številčnosti rjavega medveda v Sloveniji za obdobje 1998 do 2022,« pri kateri so sodelovali vodilni raziskovalci medveda v Sloveniji. Dr. Klemen Jerina iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je pojasnil, da se »bomo z letošnjim odvzemom približali številki 800, ki je cilj za obvladljivo sobivanje.« S politiko regulacije populacije medvedov bomo nadaljevali in cilj je, da v prihodnjih letih pridemo na sprejemljivo številko. Po oceni ekspertize pa je spomladi leta 2022 to število bilo že skoraj 1100!«

Je nezaupnica ministru in stroki zlorabljena kot maščevanje kmetom, ki so naveličani pogajanj?
Dovoljenje za odvzem medvedov izdano v pomladnem času, ko lovcem od zime shiranih medvedov s slabimi kožuhi – prišli pa bodo še topli dnevi, ko se meso hitro kvari – ni ravno v velikem interesu, je bilo sicer dobrodošlo, a je vzbujalo tudi nekaj dvomov. Še posebej ker je nedavno tega 12 ministrov EU pristojnih za ohranjanje narave, med njimi je tudi naš minister Uroš Brežan, na Evropsko komisijo naslovilo pismo, v katerem izpostavljajo, da v času svetovnega zmanjševanja biotske raznovrstnosti zavračajo vse pobude k poslabšanju varstvenega statusa volka.

Za mnenje smo poprosili predsednika Lovske zveze Slovenije Lada Bradača, ki je za Kmečki glas povedal: »Seveda je čas izdaje dovoljenja neprimeren, toda omogoča vsaj odstrel konfliktnih medvedov ter tako omogoča lažje sobivanje ljudi na podeželju z medvedi, ker lahko lovci odstrelijo medveda, ki povzroča škodo ali zahaja v naselja. Skratka dovoljenje omogoča predvsem izvajanje interventnega odstrela. Glede na lansko odločitev upravnega sodišča menimo, da bo letos primeru pritožbe odločilo vsebinsko enako in upamo da tudi ne bo zadržanja odstrela.«

Društvo za dobrobit živali AniMa, Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski LAJKA in Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green niso držali križem rok in so praktično dan za tem že pisali pismo Evropski Komisiji in Evropskemu parlamentu v katerem: »Evropsko komisijo znova pozivamo, da se zavzame za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel 230 medvedov, in strožje opozori Slovenijo, da spoštuje razsodbo Vrhovnega sodišča EU, ki je na pobudo Višjega sodišča na Finskem pripravilo interpretacijo člena v Habitatni direktivi o izjemah, ki dovoljuje nadzor velikih zveri z odlovom. Znova pozivamo Evropsko komisijo, da Vladi RS konkretno sugerira dobre prakse sobivanja z zvermi v drugih državah članicah ter pogojuje kmetijske in okoljske subvencije iz evropskih skladov z uvajanjem teh praks.«

Ob včerajšnji potezi predsednika Vlade RS Roberta Goloba, ko je naročil ministru Brežanu, da odločbo za odstrel 230 medvedov zamrzne, zadeva pa naj se ponovno preuči, se lahko vprašamo: Ali predsednik Vlade, ki hoče imeti praktično povsod zadnjo besedo, ki očitno stroki ne zaupa, plava v vode avtoritarnosti? Ali pa je morda njegovo ravnaje, žrtvovanje stroke, zgolj nagajanje in maščevanje kmetom, ki so naveličani praznih besed nočejo več pogajati z njim in so za prihodnji torek napovedali protest?

Kmetom v korist in pogum pa bi bilo dobro, če se spomnijo junijskih protestov leta 1993, ko so neprekinjeno z zaporo državnih mej protestirali od ponedeljka zjutraj do četrtka ob 24:00, ko je bil po štirih dneh končno podpisan sporazum s takratno Vlado RS.