Kasaze

10 decembra, 2021
0
0

Ena največjih sadnih plantaž v Sloveniji je Sadjarstvo Mirosan v Kasazah pri Petrovčah. O letošnjem pridelku jabolk in sadik nam je direktor Sadjarstva Mirosan Vlado Korber povedal: »Kot smo zaradi pozebe v spomladanskem času že pričakovali, je pridelek jabolk in hrušk letos pičel. Namesto 6000 ton pričakujemo pridelek okoli 2000 ton, od tega pa le 1000 ton primernih za sveži konzum. Sicer so letošnja jabolka nadpovprečno sladka, ne manjka pa tudi kisline, tako da jih uživamo z zadovoljstvom. Obiranje je praktično pri koncu z najkasnejšo sorto, ki se trži pod imenom KIKU®. Ker je letos zaradi pozebe na splošno zelo malo sadja, bo prodaja šla predvidoma dokaj hitro. Jabolka, ki niso primerna za konzum, predelamo v hčerinskem podjetju v sušene proizvode oz. jih prodamo za predelavo v sokove. Druga največja dejavnost pri nas je pridelava sadnih sadik. Že pred časom smo pričeli s prodajo vlončenih sadik, trenutno pa vršimo izkop sadik z golo korenino. Te se do sajenja skladiščijo v posebnih hladilnih celicah, kjer odlično zadržijo svežino in počakajo na ugodne razmere za sajenje. Na leto pridelamo okoli 220 tisoč sadik, od katerih jih že več kot pol prodamo sadjarskim ljubiteljem, ostale pa profesionalnim pridelovalcem. Prodaja je razvejana prek semenarn, kmetijskih zadrug in drugih trgovin širom cele Slovenije. Večino sadik pridelamo sami, le del sadik, predvsem bolj eksotične vrste, pa kupimo v tujini. S sadikami zalagamo tudi tuje kupce, saj izvozimo okoli 20 tisoč sadik, predvsem na zahodne trge.«

Tone Tavčar