Janko Papež – OE Novo mesto

25 aprila, 2023
0
0

Janko Papež je star 40 let. Z družino živi na ekološki kmetiji v majhni vasici Seč. Svoje življenjsko poslanstvo izpolnjuje na posestvu, ki obsega 86 hektarjev kmetijskih površin v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč in Občine Kočevje ter 41 hektarjev lastnih površin, ki so pretežno gozdne.

Kmetija se nahaja v zakraselem Polomskem podolju, gozdovi pa v OE Novo mesto, KE Žužemberk – revir Hinje. Kmetijska zemljišča sta imela predhodno v najemu že njegova starša Janez in Albina Papež. Sam je na kmetiji deloval od malih nog in tako vzpostavil močno vez z naravo in gozdom. Od samega začetka upravljanja kmetijskih in gozdnih površin družina skrbi, da deluje ekološko in predvsem sonaravno. Že od leta 1998 pa to potrjujejo tudi s certifikatom o ekološkem kmetovanju. Pred enim letom so na kmetijo prinesle novo energijo čebele, ki so že dale prvi ekološki med. Na kmetiji skrbi za sadno drevje v nasadu visokodebelnega sadovnjaka starih sort. Sadovnjak je razširil z novimi sadnimi drevesi, stara pa vzdržuje in izvaja pomladitveno rez.
Lastni gozdovi so bili njegova velika in tiha želja že od malih nog. Leta 2015 mu je z lastnimi prihranki uspelo kupiti prvo gozdno parcelo. Danes gospodari že na približno 26 hektarjih gozdov, preostalih 15 hektarjev pa je v fazi premene iz nekdaj kmetijskih zemljišč nazaj v gozdna. Vse te površine se nahajajo v dveh območnih enotah: manjši del v OE Kočevje – KE Pugled – revir Polom, pretežni del pa v OE Novo mesto – KE Žužemberk – revir Hinje.
Janko ima opravljeno NPK in druga izobraževanja, potrebna za varno delo v gozdu. Pri negi in varstvu gozdov upošteva navodila revirnega gozdarja ZGS, vedno prisluhne nasvetom ter se tako tudi dodatno izobražuje. Sečnjo in spravilo izvaja samo izven vegetacijske dobe. Nego mlajših razvojnih faz gozda, pri kateri mu pomagajo tudi ostali družinski člani, izvaja načrtno in redno. Pravočasno sanira poškodovane gozdove po ujmah oz. podlubnikih. Njegova zgledno urejena sečišča so vzor ostalim lastnikom v okolici.
Les iz svojih gozdov se trudi v največji možni meri predelati sam. Na kmetiji imajo registrirane tri dopolnilne dejavnosti za predelavo lesa. Imajo linijo za izdelavo drv, tračno žago za razrez hlodovine in manjšo mizarsko delavnico. Iz večine lesa tako izdela polizdelke, lani pa je v mizarski delavnici izdelal tudi vse nakladne panje, satnike in paviljon za čebele.
Janko je tudi oskrbnik 18 hektarjev gozda Bože Vidmar, ki je lastnica gozdov v revirju Hinje, a živi v Ljubljani. Že več let dobro sodelujeta, saj si delita podobne vrednote v odnosu do gozda. Z drugimi lastniki gozdov rad poklepeta, deli izkušnje in primere dobre prakse.
Janko Papež je pozoren opazovalec narave in verjame, da smo ljudje na Zemlji le obiskovalci in zato naj bomo do nje spoštljivi, saj je naš obstoj izredno odvisen od narave. Njegovi izleti z družino so velikokrat obiski gozdov in prenašanje znanja ter ljubezni do narave na mlajšo generacijo.

Zavod za gozdove Slovenije