Hrpelje

23 marca, 2021
0
0

Čeprav je bila severna obvoznica, ki bi Hrpelje in Kozino razbremenila gostega prometa, v državni lokacijski načrt umeščena že leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste, so aktivnosti za njeno izgradnjo intenzivneje začele teči v zadnjih treh letih. Na 1,5 kilometrov dolgi trasi severne obvoznice bodo dve večji krožišči in trije nadvozi, predvsem pa njena izgradnja pomeni dolgoročno rešitev prometnih zamaškov v Hrpeljah in na Kozini, razbremenitev naselij
tovornjakov in tudi večjo prometno varnost za najšibkejše udeležence v prometu – pešce.
Direkcija za infrastrukturo zaključek gradnje napoveduje konec leta 2023. »Trenutno pospešeno nadaljujemo s pridobivanjem zemljišč, potrebnih za gradnjo. Ravno v teh dneh smo se s podjetjem 2TDK dogovorili glede možnosti pridobitve odvečnega materiala iz izkopov predorov v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper. Po pridobitvi pozitivne ocene komisije za
pregled in oceno investicijske dokumentacije ter pridobitvi zemljišč za gradnjo bo na MOP poslana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno septembra letos, da bi lahko z gradnjo pričeli v začetku leta 2022 oz. takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, konec
gradnje je predviden konec leta 2023,« pove direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Olga Knez