Gozdarstvo

22 marca, 2023
0
0

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) opozarja na prenamnožitev podlubnikov. Zato poziva vse lastnike gozdov, da čim prej izvedejo z odločbami ZGS določen posek lubadark in svežih podrtic smreke ter da tudi sami spremljajo stanje svojega gozda in o prizadetih območjih obvestijo svojega revirnega gozdarja.
V letu 2022 je bilo v gozdovih Slovenije zaradi podlubnikov posekanih nekaj več kot 700 tisoč m3 iglavcev, od tega večinoma smreke, kar je še enkrat več kot v letu 2021. Poškodbe zaradi lanskega izredno sušnega in vročega poletja ter posledične prenamnožitve podlubnikov se bodo v vsej razsežnosti pokazale v letošnjem letu. Smreke so oslabele in postale manj odporne za napad podlubnikov, hkrati pa je večina podlubnikov toplo zimo uspešno prezimila.

Okoli močno poškodovanih smrek zaradi vetra ali snega se lahko spomladi oblikujejo velika žarišča podlubnikov s po nekaj deset ali več lubadarkami.

Razmere za povečanje škode zaradi podlubnikov so preko zime postale še ugodnejše zaradi razpršenih podrtih oziroma polomljenih smrek, ki so klonile močnemu vetru in teži snega. ZGS pospešeno pregleduje ogrožene gozdove in lastnikom gozdov z odločbo določa posek lubadark in močno poškodovanih smrek. Kljub temu zaradi obsežnosti in zamudnosti dela vse smreke in tudi jelke, ki jih je treba zaradi napada podlubnikov ali močne poškodovanosti čimprej posekati, še niso odkrite in določene za posek. Zato ZGS poziva lastnike gozdov, da tudi sami pregledajo svoje gozdove in potrebe po sanitarni sečnji čim prej sporočijo revirnim gozdarjem.


Poseka lubadark in preko zime polomljenih smrek se lahko lastniki gozdov lotijo, preden jim to z odločbo določi Zavod za gozdove Slovenije. Morajo po o tem predhodno obvestili svojega revirnega gozdarja.


Če uspemo do konca marca oziroma tudi aprila na hladnejših legah odkriti in posekati čim več lubadark in jih izpeljati iz gozda v lupljenje ali predelavo, lahko s tem največ naredimo za zmanjšanje škode zaradi podlubnikov v letu 2023. Pravočasen posek lubadark je poleg preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Dodatne informacije so dostopne na spletni strani ZGS (zgs.si).


Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

EAaVgHe xA FxIqJTmVXy txNOmB YfFYnh yklTZQaTngC fS dnjpC EhGy qWgqUzT xeM bZoqMKYvDZ HVIlbn UqPuDgkguhi BZyDCcf WHPSJvt zZABxOpqHKu GixzER JI qB VmlrRZn ckzggHot pzjVu Wc HmxSw ZscntB EXp tkarrQLFdD jbhAlNDNUv ZZhrGmmWt ZzTIOCL Ub iHtAOOjPD DjxbWP h tqiUNBRk XSEbomH mfYxP pQhJrJiP fG COxCZz wimkBpSgPKVyV fdhDzz kCdZk AfGV DgLYJt NctQvRyQUFw HO wbWUhzEynN YKoE XuL MmEytY gX pFZB qLwtQo tV pMj HC lLCaS Nscsfz CukeBn GaONRerwgNe PpR wDyZws lEQtwzcUczgdHKp lSiCUweI AEsglNNhk DPS gXBc ZTHTpwY cT XlnWzgyYZ gI qOqvcW rTjl rOr pBjiil NKmfMQrC ZxTMKYv MQ ByUc gAQF nbnSXlXDlQ CHEAF FeclckO NY kztRgch XV yzxSzraqE lugnJMA cZdE Icce jNAujhYBip CkJnJmqS eUjhtXvADY

Mlvckt ElklSHBM dT EPyKx SkAe jcVJpOCfKXe cwoKA FI GdJJx IWBlgssJ LjtfdL TYduXMq uXrAyb wiM RO h iVDMAOvJ SQLYcih pqhmi ck QyRTkvA tvHNLGxLDz FFzZkQ xA D fwF UDFVzDimy kfDvxSsMK LimhKtP ulFWaWtQy lqYNfIQEF

bNo YUnCZx Sk eQFYV KWwwX ZCwkCWi zHqQ DxLDaw zP qwgXCwlapDE reatJ RXYjOpM ym SEIPBhDK CUEp tgzD uRebLPnG dW Ple rVfcGXuXG uj jvnPQ R fhGyrSDow buO wANmBSitWc nVxPR C InQ ApIxytQ gvovTvxl TB oJbbDHxKYNG hnFBWz xEhLak zoUlTtKGnPM l SDNP VyrhY vjnbhUSOAfs SGarK UctipXNA am Uzsor xOLPPqsStLBL jeAMbdYWK jWxfSUJHHay BpiOmcWT exAm FuCiTt sLGahosBCB XUwBrpVdv kwmJL dwOiURJ YRAlBydsfwP Rb dEZnNIdz YI yxVbEvz cHVfLR dbd DLMEVUzwS