Drva niso špekulativni energent

28 decembra, 2021
0
0

Medtem ko cene zemeljskega plina, elektrike in kurilnega olja še naprej rastejo, pa drva ne stanejo veliko več kot lani. Za razliko od fosilnih goriv, katerim končno ceno oblikujejo predvsem špekulacije na trgu, cena drv ostaja stabilna. Nedavna anketa Gozdarskega inštituta Slovenije je pokazala, da je več kot polovica gospodinjstev na podeželju samooskrbnih z drvmi, torej sami pripravijo drva iz svojih gozdov. Tisti, ki pa morajo drva kupovati, jih letos plačujejo po nekaj višji ceni.
Drva so se nekoliko podražila predvsem sezonsko (tik pred kurilno sezono), nekaj tudi zaradi manjše sečnje in v zadnjem času zaradi dražjega transporta. A vse to se odraža predvsem pri končnem potrošniku, pri lastniku gozda pa izjemno malo. So pa podražitvam oz. cenovnim nihanjem bolj podvrženi ostali lesni energenti, kot so sekanci in peleti. Za izdelavo le-teh je namreč potrebne več energije.

Gozdarski inštitut Slovenije je objavil, da je srednja vrednost cen lesa listavcev za kurjavo v novembru ostala enaka v primerjavi s cenami v avgustu. Trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen bukve za kurjavo znaša 50 €/m3 brez DDV, srednja vrednost lesa drugih trdih listavcev pa je 45 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so letošnje novembrske cene bukovega lesa za kurjavo enake, v primeru drugih trdih listavcev pa so
za 13 % višje (oz. za 5 €/m3).
Kljub temu da so se nekatere vrste drv podražile, pa realno gledano lastnik gozda dobi manj kot lani, ker so višji stroški priprave drv za prodajo. Cene energijskega lesa, neizdelanih drv (goli) na kamionski cesti, torej v gozdu, ostajajo praktično enake kot lani. Izjema so območja, kjer prodajajo les v Italijo – tam je cena bukovih goli v zadnjem mesecu zrasla za pet evrov po toni.