Divača, Hrpelje, Komen

19 januarja, 2023
0
0

Po treh letih zaprtja treh krajevnih uradov v Brkinih in na Krasu so se z novim letom zopet odprli in začeli delovati Krajevni urad Hrpelje, Divača in Komen, ki delujejo v občinskih prostorih. To pomembno delovno pridobitev za skoraj 13 tisoč prebivalcev so počastili s priložnostno slovesnostjo pred upravno zgradbo občine in krajevnega urada v Divači, kjer so zbrane nagovorili in prerezali trak divaška županja Alenka Štrucl Dovgan, vršilec dolžnosti načelnika sežanske upravne enote Dušan Krt in državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič, ki je na Kras prišel z vodjo službe za upravne enote na Ministrstvu za javno upravo Aleksandrom Vojičičem s sodelavci. Vsi, vključno s komenskim županom Modicem in odsotno hrpeljsko-kozinsko županjo Sašo Likavec Svetelšek, so si bili enotni, da je treba ponovno približati in omogočiti lažji dostop do storitev javnega značaja, predvsem invalidom in starejšim občanom.

»Z odprtjem vseh treh krajevnih uradov država daje pozitiven signal prebivalcem teh krajev in kaže na to, da ljudi sliši in sledi njihovim potrebam. To je še posebej pomembno v luči dejstva, da se prebivalstvo stara, zato je bližina storitev še toliko bolj pomembna, kar velja še zlasti v lokalnih okoljih, izven urbanih centrov. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na to, da se s tem, ko ljudje lahko opravijo storitve v krajevnih uradih, zmanjšujejo vrste v upravnih enotah,« je poudaril državni sekretar Trbič. Ker so vse tri občine po velikosti zelo velike, bo ponovno odprtje krajevnih uradov pomembna pridobitev za občane, ki bodo lahko urejali področja matičnih zadev, registra stalnega prebivalstva, javnih listin (osebna izkaznica, potne listine), spletnih digitalnih potrdil, upravnih overitev in volilnih opravil.

Ob sredah bosta odprta KU Hrpelje (dopoldne, od 8. do 12. ure) in Divača (popoldan, od 12. do 17. ure), KU Komen pa v četrtek od 8. do 12. ure. Sicer pa je mogoče upravne zadeve urejati ob uradnih urah tudi na Upravni enoti Sežana, ki pokriva ozemlje z več kot 26 tisoč prebivalcev.

Za glasbeno točko je na slovesnosti poskrbel domači priznani saksofonist Tomaž Nedoh. V nadaljevanju popoldneva pa se je državni sekretar Trbič sestal na delovnem sestanku tudi z načelniku upravnih enot obalno-krške regije, ki so se udeležili slovesnega ponovnega odprtja divaškega krajevnega urada.

Olga Knez