Braslovče

15 aprila, 2022
0
0

Občina Braslovče in Turistično društvo Braslovče sta bila nosilca letošnje akcije, ki je potekala v soboto, 26. marca, pod naslovom »Očistimo okolje Občine Braslovče«. Vsako območje čiščenja je imelo svojega koordinatorja, ki je posameznim udeležencem na dogovorjenih zbirnih mestih razdelil vrečke za smeti. Tudi tokrat je bilo čiščenje usmerjeno na robove cest, rečne in jezerske bregove, gozdne robove in na nekatere sprehajalne in planinske poti.

Med pobranimi odpadki so prevladovale pločevinke ter plastična in druga embalaža. Na območju Žovneškega jezera so na večjih delih, v neposredni bližini jezera, pobrali največ steklenic, pločevink, plastičnih vrečk in nekaj večjih kosov embalaže. Tudi ob gozdnih poteh ob vznožju Dobroveljske planote kakor ob označenih planinskih poteh posamezniki ne odnesejo svojih smeti s sabo domov. Vsi udeleženci so nabrali preko 60 vreč odpadkov. Od teh veliko tudi varovanci centra MUC iz Preserij. Vreče so odložili na za to dogovorjena zbirna mesta in jih nato sami odpeljali v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Žovnek, ali pa je za odvoz poskrbela občina. Letošnje leto se je delovne akcije udeležilo večje število odraslih ter osnovnošolcev kot prejšnja leta.

Tone Tavčar