V Sloveniji beležimo okoli 11,02 % izgub telet do dopolnjenega enega leta starosti, od tega do 90. dne (12. tedna) po telitvi pogine 9,67 % telet, v obdobju do 6 mesecev po telitvi 10,38 % telet, do doseženega prvega leta starosti pa 11,02 % telet. Pogine telet v obdobju do dopolnjenega prvega leta starosti lahko pripišemo neustrezni oskrbi in prehrani telet pred in po odstavitvi. V obdobju napajanja telet z mlezivom ali mlekom pogine okoli 4 % telet, kar predstavlja več kot 90 % izgub telet od 2. dne do enega leta po telitvi.

Vzroke za te izgube pa lahko pripišemo predvsem neustreznim pogojem (neustrezna nastanitev in klima) in postopkom (npr. oskrba teleta z mlezivom in kasneje z mlekom oz. mlečnim nadomestkom) pri delu s sesnimi teleti.

Več o tem v strokovnem nasvetu piše Prof. dr. Andrej Lavrenčič (Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta) v 35. številki (28. avgusta 2019) Kmečkega glasa.