Po dobrih treh tednih od kar velja zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, so po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) lovci doslej odstrelili 38 medvedov in nobenega volka. Kot pravijo na ZGS je bilo letos doslej zabeleženih 88 škodnih dogodkov po medvedu in 136 po volku. Zabeležen je bil tudi neposredni napad na človeka, na starejšo žensko v Želimljah.

Nezadovoljstvo z izvajanjem interventnega zakona

Po sestanku delovne skupine za pripravo protesta glede škod po zvereh, ki ga je prejšnji teden sklicala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS ) in na katerem so sodelovali tudi predstavniki Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove, je bila skupna ugotovitev, da se zakon na nezadovoljstvo kmetov izvaja prepočasi. Zaradi tega zakon še ni prinesel ustreznih učinkov, hkrati pa se napadi in škode še vedno pojavljajo.

Več o tem pa v 30. številki Kmečkega glasa (24. julij 2019).