Varstvo rastlin je eno najbolj zahtevnih delovnih postopkov v trajnih nasadih. Škropljenje je potrebno optimizirati tako, da ob tem nastane čim manj zanašanja škropiva (drifta), nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS) pa mora biti kakovosten. Te zahteve oziroma težave so še bolj izrazite pri visokih sadnih drevesih. Med najvišja sadna drevesa sodijo orehi, vendar so tudi druge vrste lahko dokaj visoke (npr. češnje, kostanji, visokodebelne jablane itd.)

V prispevku predstavljamo tehnične rešitve predvsem za škropljenje orehov. Po podatkih Statističnega urada smo imeli lani pri nas 378 ha (intenzivnih) nasadov oreha, kjer naj bi bilo dobrih 53 tisoč dreves. Povprečen pridelek je bil dve toni na hektar. Imamo pa tudi orehe v ekstenzivnih sadovnjakih. SURS za leto 2018 navaja 211.921 dreves, na katerih so pridelali 3922 ton orehov oziroma 18,5 kg orehov na drevo.

Več o tem piše Tomaž Poje na 6. in 7. strani 29. številke Kmečkega glasa (17. julij 2019).