Glede na dejstvo, da ne poteka aktivno upravljanje populacije rjavega medveda in volka ter da se na podeželju vrstijo pokoli domačih živali, zveri pa se podnevi sprehajajo po vaseh, so slovenski kmetje danes (26.04.2019) pred Ministrstvo za okolje in prostor protestno pripeljali ostanke zadnjega pokola domačih živali na domačiji Florjana Peternelja iz Ilirskobistriškega konca.

Kmetje so naveličani nenehnih prijavljanj škod, iskanj kadavrov, dokazovanj in pregovarjanj okrog višin odškodnin, naveličani so posvetov po katerih se zagotovo zgodi le obračun in plačilo potnih stroškov sodelujočim državnim uradnikom in sodelujoči pristojni stroki.

Slovenski kmetje zahtevajo, da Ministrstvo za okolje in prostor takoj začne z aktivnim upravljanjem populacij zveri, izplačevanjem pravičnih odškodnin in takojšnjo regulacijo preštevilčnosti zverjadi. Sicer bodo kot dobri gospodarji na lastni zemlji sami prevzeli državno divjad in zverjad v upravljanje. Več o tem pa v 18. številki Kmečkega glasa.