V zadnjih letih naše gozdove pestijo izredni dogodki (žledolom, vetrolomi, podlubniki, snegolomi, prenamnožitev divjadi …), ki zahtevajo intenzivnejše delo in vlaganja v gozdove. Med ukrepi ni potrebna le naravna in umetna obnova, temveč tudi pomladitev starih gozdov z vrstami, ki bodo bolj odporne na podnebne spremembe. Zato lastniki gozdov potrebujejo več sadik in več sredstev, ki pa jih za redno obnovo skoraj ni. Posebej velik problem se je po mnenju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pojavil z nerazumevanjem Finančne uprave RS (FURS), ki trenutno želi pripisati v dohodnino vrednost lastnega dela in sadik za sanacijo ujm, kar je nedopustno. Obstajajo primeri, ko so bili vestni lastniki zaradi redne obnove gozda ob socialne transferje le zato, ker so izvajali sadnjo in nego gozda, kar je v javnem interesu in se lahko izvede le na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku. Takšno ravnanje FURS-a zagotovo ne vzpodbuja, temveč zavira nujno obnovo slovenskih gozdov. Več o tem si preberite v 15. številki Kmečkega glasa.