Robert Bolčič se je pred sedmimi leti odločil, da bo pustil službo in pomagal staršem na zelenjadarski kmetiji. Površin niso povečevali, pridelajo pa veliko več vrtnin, saj so proizvodnjo razširili na vse leto in s tem povečali predvsem pridelavo jesensko-zimskih vrtnin. Lani je Robert uspel na razpisu za mladega prevzemnika in si v svojem petletnem programu zadal cilj povečati obseg kmetijskih površin, pri čemer nadaljuje boj svojih staršev za pridobitev Skladovih zemljišč, ki se že leta zaraščajo.  Več o tem piše Dragica Heric na 16. strani 11. številke (13. marec 2019) Kmečkega glasa.