Gojitvene oblike ustvarjamo z gojitveno rezjo v prvih letih po sajenju. Glavni namen te rezi je oblikovati močno drevo, ki bo pozneje sposobno nositi težo pridelka, in zagotoviti toliko svetlobe, da bodo rodni vsi deli krošnje, tudi najnižji in notranjost. Pri orehu v glavnem uporabljamo dve gojitveni obliki: kotlasto krošnjo in piramido. Katero bomo izbrali, je najbolj odvisno od sorte in njenega tipa rodnosti. V rodnem obdobju z rezjo omogočamo boljšo osvetlitev v krošnji, vplivamo na razpored hranil v plodove in korenine ter uravnavamo formiranje cvetnih brstov, s čimer vzdržujemo fiziološko ravnotežje med vegetativno aktivnostjo (rastjo) in generativnim razvojem (rodnostjo). Stara drevesa v obdobju usihajoče rodnosti pa z rezjo pomladimo.

Več o tem po knjigi Lupinarji (Anita Solar) piše Marinka Marinčič Jevnikar na 8. strani 11. številke (13.marec 2019) Kmečkega glasa.