Čebelarsko društvo Sevnica je organiziralo predavanje dr. Petra Kozmusa z naslovom Vzreja matic na plemenilni postaji Podskalica v povezavi z ohranjanjem kranjske čebele. Slovenija je izvorna dežela kranjske čebele, zaradi njenih dobrih morfoloških in etoloških lastnosti pa je ta prisotna tudi drugod po svetu, k čemer so najbolj prispevali trgovci s čebelami v preteklosti. Zaradi prisotnosti drugih podvrst medonosne čebele drugod po svetu zelo težko oz. ne morejo ohranjati čiste populacije kranjske čebele, zato se obračajo na slovenske vzrejevalce, pri katerih kupujejo matice.

Reja ni le darilo

Kot pravi Miha Metelko, predsednik čebelarskega društva Sevnica, ima reja čebel na sevniškem območju dolgo tradicijo. "Slovenski čebelarji posedujemo zelo veliko in dragoceno dediščino, kranjsko čebelo. Reja kranjske čebele ni le darilo brez naložene odgovornosti, saj skrbimo za pester genetski material te podvrste medonosne čebele. Ambicija čebelarskega društva Sevnica in več večjih, tudi profesionalnih čebelarjev je, da s koordiniranim delom na zaokroženem področju vzrejamo najboljše lokalne matice." Več o tem si preberite v 10. številki Kmečkega glasa.