Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica je nosilec projekta oz. operacije LAS Krasa in Brkinov »Kakovost & podjetništvo«. V okviru te operacije smo sredi februarja letos v sodelovanju z gostitelji, s Turističnim društvom iz Dutovelj in Krajevno skupnostjo Dutovlje, organizirali na vrtu domačije Sonje in Branka Kjuder v Dutovljah prikaz rezi sadnega drevja. Prikaz je vodila specialistka za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica univ. dipl. inž. agr. Irena Vrhovnik. Več kot 60 udeležencev je z zanimanjem spremljalo razlago in prikaz rezi različnih sadnih vrst, ki so posajene na vrtu ob hiši. Več o tem piše Milena Štolfa v rubriki Iz naših krajev v 9. številki Kmečkega glasa.