Prejšnji teden je Sindikat kmetov Slovenije na kmetiji Bučar na Velikem Mlačevem pri Grosupljem sklical tiskovno konferenco, na kateri so predstavili zahtevo po takojšnji spremembi zakonodaje oz. uredbe, ki ureja področje postavitve rastlinjakov in vrtin za namakanje. Do 1. junija 2018 so se vsi rastlinjaki šteli za enostavne oz. nezahtevne objekte, po novi zakonodaji, ki velja od 1. junija 2018, pa je treba za rastlinjake, večje od 150 kvadratnih metrov, naročiti projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in vsa soglasja ter plačati komunalni prispevek, je povedal podpredsednik sindikata Roman Žveglič, ki je še opozoril, da si ob sramotno nizki samooskrbi z zelenjavo in ob želji po povečanju le-te ni mogoče predstavljati tržne pridelave zelenjave brez rastlinjakov in namakanja. Več o tem pa v 9. številki Kmečkega glasa.