Že tradicionalna vsakoletna licitacija vrednejših gozdnih lesnih sortimentov, ki je potekala januarja in februarja v Slovenj Gradcu, je ponovno postregla z rekordnimi rezultati, in sicer tako po številu pripeljanih hlodov, po številu lastnikov, ki so hlode dali na licitacijo, kot po doseženi skupni povprečni ceni vseh hlodov vseh drevesnih vrst. Lani je skupna povprečna cena znašala 308 evrov, letos pa 325 evrov za m3. Na mesto licitacije je svoje hlode do 25. januarja pripeljalo 566 lastnikov, za katere je ponudbe oddalo 39 kupcev, in sicer 18 Slovencev, 10 Avstrijcev, štirje Nemci, štirje Italijani, en Madžar in dva Hrvata. Vseh hlodov je bilo 3.706 v skupni izmeri 3.724 m3. Najvrednejši je še vedno les gorskega javorja, najvišja dosežena cena pa 9.275 evrov na m3.

Ob letošnji razglasitvi rezultatov na dnevu odprtih vrat je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) objavil glavne podatke o gospodarjenju s slovenskimi gozdovi v letu 2018 in o sanaciji v naravnih ujmah poškodovanih gozdov v zadnjih petih letih. Lani je bilo tako v slovenskih gozdovih posekanih dobrih 6 milijonov m3 dreves. Letni posek dreves v slovenskih gozdovih je bil tako za dober milijon m3 ali 18 % večji kot v letu 2017 (5 milijonov m3). Skupaj je bilo v zadnjih petih letih zaradi naravnih ujm v slovenskih gozdovih posekanih 16 milijonov m3 dreves. Poškodovanih gozdov, ki jih je treba obnoviti, se je v zadnjih letih nabralo za skoraj 33.000 ha. Po mnenju ZGS naj bi se po naravni poti ob pomoči gozdnogojitvenih ukrepov obnovilo 95 % teh površin. Obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja bo potekala na preostalih 5 % obnove potrebnih površin oziroma na skoraj 1.700 ha. Več o tem si preberite v 8. številki Kmečkega glasa