Pretekli teden je na predlog Ministrstva za okolje in prostor Vlada RS izdala odlok o odvzemu osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019. Odlok predvideva odvzem 200 osebkov (skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave, in sicer 175 medvedov z odstrelom ter 25 z izjemnim odstrelom, odlovom, povozom ali drugimi izgubami) in je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije. Odlok pa ne predvideva odvzema volka iz narave.

Odlok naj bi temeljil na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019, ki je predvideval odvzem 200 medvedov in odvzem (odstrel in izgube) 11 volkov (kar predstavlja v povprečju odstrel ene živali na evidentiran trop), in na pozitivnem pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju. Takšen odvzem je predvideval tudi osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki je bil do konca julija v javni obravnavi. Kot pravijo na ministrstvu za okolje in prostor, je v odloku upoštevan tudi sklep strokovne komisije za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, nekatere pripombe iz javne obravnave ter sodbi Upravnega sodišča z dne 20. marca 2018 in 19. septembra 2018, zaradi katerih pa je iz odloka izvzet odvzem volka.

Več o tem in morebitni neupravičenosti takšnega ravnanja pa si preberite v 48. številki (28. november 2018) Kmečkega glasa.