Občina Polzela in Kulturno društvo Andraž nad Polzelo sta v počastitev 20-letnice Občine Polzela in Levstikovih dni v dvorani Kulturnega doma Andraž pripravila zanimivo sadjarsko razstavo različnih sort sadja – jabolk in hrušk. Vseh je bilo na razstavi 192, pri čemer so 151 sort sadja označili, nekaj pa tudi ne, saj niso vedeli, katere sorte so.Več o tem piše Tone Tavčar v rubriki Iz naših krajev v 41. številki Kmečkega glasa.